Siste nytt fra IEAGHGs FoU-program

IEAGHG  
45th IEAGHG R&D Programme hadde sitt ExCo-møte i Wien, Østerrike 29-30. april med OPEC som vert.
CLIMIT støtter forskning på CO2-håndtering (CSS)

​​

 

​Som medlem fra Norge var Åse Slagtern fra Forskningsrådet til stede.

Nederland og Tyskland er nå formelt ute som medlemmer av IEAGHG. Forschungszentrum Jühlich er nytt selskapsmedlem fra Tyskland. Babcock & Wilcox og GCCSI har også trukket seg som medlemmer. Det samarbeides bra på aktivitetsnivå selv om det ikke er noe offisielt samarbeid mellom GCCSI og IEAGHG. Selv om flere har trukket seg som medlem av IEAGHG nå, mener man at dette ikke vil være av vesentlig betydning. Tidligere har medlemmer kommet og gått. Det arbeides også andre land og organisasjoner.

Det ble gitt en rask oppsummering av siste rapport fra FNs klimapanel (IPCC). I denne rapporten er det økende betydning av CCS. Man tror at det vil være en økende mengde av kull i energimiksen og dermed et økt behov for CCS. Dette betyr mer enn 80 % CO2-håndtering i 2050 på fossil kraft og innen 2100 ser man for seg at det ikke er noe fossil kraft uten CO2-håndtering. Samtidig adresseres det i IPCC-rapporten i større grad risikohåndtering og utfordringer som allmenn aksept av CO2-håndtering. Her ønsker IEAGHG å bidra med fakta om CO2-håndtering, erfaringer og hva som er skjedd av utvikling. Mer om de siste rapportene fra IPCC kan dere finne her.

Flere rapporter er publisert fra IEAGHG siden siste møte i fjor høst og nye vil bli publisert fram mot sommeren. Flere av disse ble rapportert og diskutert på møtet. Dere finner hvilke rapporter som nylig er kommet ut samt hvem som har vært hovedansvarlig i tabellen under. Dersom dere er interessert i hele rapporten finner dere den på CLIMIT sine sider. Ta kontakt med CLIMITs sekretariat for innlogging.

StudieKontraktorUtgitt
UK FEED Studies – A SummaryIEAGHGOkt. 2013
The Process of Developing a CO2 Test Injection ExperienceCO2CRCOkt. 2013

Comparing Different Approaches to Managing CO2 Storage Resources –

Denne studien tar for seg hvordan håndtere utfordringene ved konkurrerende bruk av undergrunnen både offshore og onshore. Hvilke grenser skal settes opp samt hvordan forholde seg til nærliggende virksomhet.

BGSMars 2014

Deployment of CCS in Cement Industry –

Studien ser på fangst fra sement produksjon med post-combustion og oxy-fuel teknologi. Det er også gjort en undersøkelse om industriens syn på CO2-håndtering.

ECRAFeb.  2014

CO2 Pipeline Infrastructure Review –

Studien gir en oversikt over eksisterende CO2-rørledninger. Det er samlet informasjon om 29 CO2-rørledningprosjekter. For å gjøre dataene tilgjengelige er det laget et interaktivt Web-tool:

http://www.globalccsinstitute.com/publications/CO2-pipeline-infrastructure

EcofysJan. 2014

Assessment of costs of capture at baseline coal power plants –

Dette er en koststudie for et kraftverk fyrt med pulversisert kullpost og oxy for fangst av CO2) og IGCC-anlegg (Shell, GE og MHI). Produksjon av hydrogen er også evaluert. 

Foster Wheeler ItaliaMay 2014

CO2 Storage Efficiency in Aquifers –

Estimering av CO2-lagring ved volumetrisk og dynamiske metoder er sammenlignet og brukt til å evaluere lagringspotensialet i dype saline formasjoner.

EERCApril 2014

Post Combustion Capture Process Flow Sheet Modifications –

Effekt av prosessmodifikasjoner mht energieffektivitet er beregnet for post combustion for både NGCC (natural gas combined cycle) og SCPC (supercritical pulverized coal fired power plant) med en tenkt solvent. Økonomiske konsekvenser er også beregnet.

Hamburg University of TechnologyApril 2014

Følgende studier vil bli rapportert fram mot sommeren

StudieKontraktorKommer

Geomechanical Fault Stability –

Rapporten vil summere de viktigste faktorene som påvirker stabiliteten til forkastninger og metoder som kan brukes til å evaluere stabilitet ved CO2lagring

NGIMai 2014
Monitoring Selection ToolBGSDes. 2014
Impact of CO2 Impurity on CO2 Compression and TransportationNewcastle Univ.Juni 2014
Oxy Gas Turbine Power PlantsFoster WheelerAug. 2014
Operating Flexibility of CO2 Storage and TransportEERCAug. 2014
Evaluation of CO2 Adsorption Process in Natural Gas ProductionWorley ParsonsJuli 2014
Quantifying and monitoring emissions reductions from CO2-EORCarbon CountsJuli 2014

I tillegg ligger det mange studier og venter på å komme i gang. Derfor var det kun tre nye studier som ble vedtatt av nye arbeider på dette møtet.

Nye studier vedtatt
Criteria for Depleted Oil and Gas Fields to be Considered for CO2 Storage
Fault Permeability
Regional Variation of Capture Costs​

Social network meeting

Det ble rapportert fra Social network meeting som har som formal å gjennomføre formidling og samfunnsvitenskapelig forskning relater til CO2-håndtering. Det ble referert fra det fjerde møtet som ble holdt i Alberta, Canada. Det var enighet om at nettverket var nyttig og man ville fortsette med den denne typer møter og utvikle dem videre.

IEAGHG sommerskole avholdes i Austin, Texas 6-12 juni i år. 140 fullstendige søknader ble mottatt og 60 studenter vil bli valgt til å kunne delta på sommerskolen. Planleggingen av programmet er i hht. plan. Strategi for videre gjennomføring av sommerskole-serien vil bli etablert etter årets sommerskole er ferdig.

GHGT-konferanser

Påmelding er åpnet til konferansen GHGT-12 i Austin, Texas, USA, 5-9 oktober 2014. Programmet ser lovende ut. 1174 abstracts er mottatt og det vil bli satt opp 341 muntlige presentasjoner i flere parallelle seksjoner.

Neste GHGT-13 er i Lausanne, Sveits, høst 2016

Diskusjoner

Det har vært en del feilaktige presseinformasjon i forbindelse med EU FP7-prosjektet ECO2. Prosjektet studerer CO2-lagring, og i flere presseoppslag har det blitt gitt et feilaktig inntrykk av at det lekker fra pågående CO2-lagringsprosjekter. Dette ble gjennomgått på møtet. Det ble understreket viktigheten av at man må lese gjennom når man blir sitert av journalister, slik at det ikke faller ut som feilaktig informasjon og dermed får en negativ innflytelse på holdninger til CO2 håndtering.

Det ble orientert om møtet med Working Party on Fossil Fuel (WPFF) der alle de fire implemetation agreements under WPFF (IEA-EOR, IAEGHG, GOT, Multiphase flow science) var tilstede og orienterte om sin aktivitet. Det vises også til

http://www.iea.org/publications/medium-termreports

http://www.iea.org/topics/energyefficiency

http://www.worldenergyoutlook.org/

Det er et meget godt samarbeid mellom CSLF og IEAGHG. IEAGHG deltar på alle de tekniske møtene til CSLF og studier/rapporter koordineres.

Fra USA ble det orientert om at Kemper-prosjektet – fangst av CO2 fra kullkraft IGCC-anlegg er under konstruksjon og forventes å starte opp i 2014. Dette fanger CO2 for å bli brukt til EOR. Dette blir det andre fullskalaanlegget i verden som fanger CO2 fra et kraftverk etter Boundary Dam i Canada.

IEAGHG Organisering:

John Topper (CEO IEAGHG og CCC) har nå pensjonert seg. Han var koblingspunktet mellom IEAGHG og Clean Coal Centre. General Manager John Gale vil nå i stedet rapportere direkte til styret i WPFF Working Party Fossil Fuels.


 

IEAGHG


CLIMIT © 2019