Regjeringen jobber med ny strategi for CO2-håndtering

Olje- og energidepartementet; CO2-konferansen Claude R. Olsen
Etter at den rødgrønne regjeringen stanset fullskala CO2-fangst på Mongstad og den nye regjeringen stanset utredningen av alternative steder for fullskala CO2-fangst, er det åpnet for å tenke nytt.

Olje- og energiminister Tord Lien er åpen for nye ideer for utvikling av CO2-håndtering.

Foto: OED/Scanpix

Regjeringen varsler en ny strategi for CO2-håndtering i Norge.​

I Sundvolden-erklæringen viser regjeringen en klar ambisjon om å realisere minst et fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-fangst innen 2020.

2012-06-15 Tone Skogen Foto Claude R Olsen 240.jpg- Dette er en veldig krevende ambisjon. Det betyr ikke at man ikke skal gjøre hva som gjøres kan, men vi har lært av historien at vi skal være tilbakeholdne med å være bombastiske når det gjelder løfter og garantier, særlig årstall, sa ekspedisjonssjef Tone Skogen i Olje- og energidepartementet på CO2-konferansen 2014.

Ekspedisjonssjef Tone Skogen i OED sier embetsverket jobber iherdig med ny strategi for CO2-håndtering. Foto: ​Claude R. Olsen​

Internasjonalt bidrag​

Olje- og energiminister Tord Liens første utenlandsbesøk var til et møte i USA om CO2-håndtering. Møtet var i regi av Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF) hvor ministere fra flere sentrale land verden over møttes for å diskutere videre arbeid med CO2-håndtering. Her kan Norge bidra etter mange års utviklingsarbeid innenfor CO2-håndtering. Spesielt gjennom byggingen av teknologisenteret på Mongstad (TCM) og gjennom støtte til forskning, utvikling og demonstrasjon fra CLIMIT-programmet. I perioden 2005-2013 har CLIMIT gitt 1,3 milliarder kroner i støtte til 264 prosjekter. Programmets budsjett ble økte fra 2013 til 2014, noen som vil medføre en styrket satsing på forskning og utvikling..

Statsråden har tidligere uttalt at det ikke er hugget i stein at det første fullskalaanlegget må ligge i Norge. Han kan være villig til å se på hvordan Norge kan bidra til at prosjekter utenfor landets grenser kan realiseres.

Ny strategi

- Regjeringen har sagt at den skal utarbeide en ny strategi for den norske CO2-håndteringen. Statsråden har vært tydelig på å si at vi ikke bare skal lære av det vi har gjort, men ta de riktige skrittene i riktig retning. Vi må finne en balanse mellom å gjøre tingene riktig og at det ikke skal ta for lang tid, sier Skogen.

Embetsverket arbeider iherdig med den nye strategien og vil gå bredt ut og se på hele sfæren fra forskning og teknologi til realisering av fullskalaanlegg. Regjeringen har ikke sagt noe om når en ny strategi for CO2-håndtering vil være klar.

Olje- og energidepartementet; CO2-konferansen


CLIMIT © 2019