Programplanen for CLIMIT er nå omfattende revidert og konkretisert

   
02.03.2010
CLIMIT-programmet er Gassnova og Norges forskningsråd sitt forskningsprogram for å stimulere teknologiutvikling innen CO2-håndtering.

​​​

 
Gjennom Forskningsrådet støttes grunnforskningen. Gassnova sitt ansvar er å stimulere videre utvikling mot demonstrasjon og modning av teknologier. Gassnova koordinerer programmet, som er i størrelsesorden 170 – 180 mill.kr. pr.år.

- Vi er godt i gang med forskning og utvikling av CO2 teknologier - gjennom statlig satsing (CLIMIT) er det frembrakt fremragende forskning som har fått en internasjonal status. Programplanen er nå ny og revidert sier teknologidirektør i Gassnova Klaus Schöffel:

- Ambisjonene er fortsatt å få bredt tilfang av søknader og forskning.
- Det fokuseres i de neste tre år innen fangstteknologier som monteres etter forbrenning ("post-combustion") og på utvikling innen geologisk lagring av CO2.
- Mandatet for fondet er utvidet til å omfatte løsninger for CO2 i industriutslipp
- Det finnes nå utviklingsprosjekter som i en lang periode har modnet teknologi med klart kommersielt potensial fram til demonstrasjonsstadiet​

​​Tags: CLIMIT, CLIMIT-programmet, Gassnova, Norges forskningsråd, CO2, CCS​​

 


CLIMIT © 2019