OLGA er klar til å simulere CO2-transport

project-news Hugo Ryvik
10. desember 2012

Dynamiske simuleringer vil spille en viktig rolle for design og drift av rørledninger for CO2. Simuleringsverktøyet OLGA som er utviklet for petroleumssektoren, er tilpasset CO2 ved hjelp av en unik testrigg på Kjeller.
 

SPT Group Norway og Institutt for Energiteknikk har sørget for tilpasningen. OLGA er en dynamisk simulator fra SPT Group Norway som blir brukt til å forutse hvordan gass, olje/kondensat og vann vil oppføre seg i ulike situasjoner når det blir sendt gjennom rør. Denne kunnskapen er viktig for å kunne møte driftsmessige og sikkerhetsmessige krav, og OLGA er verdensledende på området.

Dynamisk simuleringer er også ventet å spille en viktig rolle for design og drift av rørledninger for CO2. Den samme kunnskapen behøves ved transport av CO2 i rør, men her har det manglet gode simuleringsverktøy.

SPT Group Norway og Institutt for energiteknikk har nå rettet på dette gjennom prosjektet CO2-VIP, som er støttet av CLIMIT. CO2-VIP er et IPN-prosjekt, hvilket vil si at det er industri som leder prosjektet og står for halvparten av finansieringen.

– Dette er et viktig prosjekt for å støtte en mulig kommersiell aktør innen CO2-håndtering, sier Åse Slagtern, spesialrådgiver i Forskningsrådet og CLIMIT-FoU.

Strømningsdata for CO2 manglet

Monica Håvelsrud Selberg.jpg
 

Prosjektleder Monica Håvelsrud Selberg betegner prosjektet som svært vellykket. Foto: SPT Group Norway.

OLGA har et godt utgangspunkt for en CO2-tilpasning. De grunnleggende strømningsmodellene, nettverksløser, modeller for prosessutstyr og prosesskontroll, og detaljerte termiske modeller er i prinsippet like anvendbart for CO2 som for andre fluider, ifølge prosjektleder Monica Håvelsrud Selberg, SPT Group Norway AS.

Programmet har hatt en modul for beregning av ren CO2 siden 2009, men strømningsdata av høy kvalitet har manglet slik at det ikke har vært mulig å validere funksjonaliteten.

Målet med CLIMIT-prosjektet har derfor primært vært å produsere eksperimentelle data for å sammenligne disse med resultater fra simuleringer.

Verdens første testrigg

Testrigg_IFE.jpg
 

Testriggen på IFE er den eneste av sitt slag. Se prinsippskisse nederst på siden. Foto: IFE.

En testrigg ble bygd på IFE for å få til dette. Riggen er, etter det prosjektdeltakerne vet, den første og eneste av sitt slag i verden. Cirka 500 strømningsforsøk er hittil gjennomført i riggen.

– Testriggen har vist seg å være velfungerende og fleksibel. Den har gjort det mulig å produsere en anselig mengde verdifulle eksperimentelle data. Vi sitter også igjen med en ny og lovende funksjonalitet i OLGA, sier Håvelsrud Selberg.

Vanskelig å finne komponenter til riggen

Den største utfordringen for forskerne var å finne utstyr som kunne settes sammen til en velfungerende testrigg. Riggen skulle være en mellomting mellom laboratorieskala og full størrelse. Dermed var det vanskelig å finne komponenter som var hyllevare. Det meste ble tilpasset spesielt.

– Eksperimentene ble forsinket, men fordi det ble brukt mer tid på valg av utstyr har testriggen fungert godt i ettertid, forteller Håvelsrud Selberg.

Prototypen som ble utviklet og brukt i prosjektet er gjort tilgjengelig for prosjektdeltakere som ønsker å utføre tester.

CO2-OLGA blir kommersialisert

Målet til SPT Group Norway er å kommersialisere den nye funksjonaliteten i OLGA så raskt som mulig.

Prosjektet har blitt presentert i flere ulike sammenhenger, og industriens interesse for eksperimentene og simuleringsverktøyet er stor.

– Etter det vi vet er det ingen andre programmer som har de samme mulighetene som OLGA, sier Håvelsrud Selberg.

Ligninger ble skrevet om

I tillegg til at OLGA er validert for CO2 i prosjektet, er noen av basisligningene i programmet skrevet om. Dette er gjort for at verktøyet skal kunne håndtere fluider som helt mangler eller bare har en smal såkalt fasekonvolutt. Fasekonvolutter angir forholdet mellom fasene (væske og gass) i en blanding ved forskjellige trykk og temperaturer.

Prosjektet har tilført en hel del ny kunnskap, noe som også har ført til at det er oppdaget hull som må bli fylt. Prosjektgruppen har derfor et forslag til videreføring av prosjektet.

14. desember skal det være et avslutningsseminar der prosjektdeltakerne skal gå gjennom alle resultatene og diskutere disse en siste gang.

– Deretter skal vi ut på en bedre middag for å feire et vellykket prosjekt, sier Håvelsrud Selberg.

FAKTA OM PROSJEKTET

Prosjekt: OLGA CO2 Verification and Improvement Project (CO2-VIP)​

Prosjektleder: Monica Håvelsrud Selberg, SPT Group Norway AS

Samarbeidspartnere: Institutt for Energiteknikk

Prosjektdeltakere/sponsorer: Statoil, Shell, Inpex, Chiyoda, Petronas og Petrobras

Budsjett: 11 millioner kroner

Finansiering: 45 prosent fra Forskningsrådet, resten fra private deltagere og egeninnsats fra bedriften

Prosjektperiode: 2010-2012 ​​

​​​

project-news


CLIMIT © 2019