Nytt fra IEA GHG

IEA; IEAGHG  
Det internasjonale energibyrået IEA har et eget FoU-program innen CO2-håndtering. Det siste møte i programmets lederkomite vitner om mange gode prosjekter.
ieaghg

​​​

 

"46th IEAGHG R&D Programme" hadde sitt ExCo møte i Austin i Texas med Department of Energy (DOE) som vert. Som medlem fra Norge var Hans Jörg Fell fra Gassnova og Åse Slagtern fra Forskningsrådet tilstede. I år var det skifte av vice chair. Sven-Olov Ericson fra Sverige ble takket av som vice chair, mens Gunter Siddiq (Sveits) og Åse Slagtern (Norge) ble valgt som vice chair.  Prof Kelly Thambimuthu (Australia) er chair for IEAGHG ExCo.

Boundary Dam-prosjektet inspirerer

Flere av de som var på møtet hadde vært på åpningen av verdens første fullskala post-combustion fangstanlegg, Boundary Dam i Canada Saskatchewan. Anlegget har nå startet opp med fangst og lagring av CO2. Det canadiske kraftselskapet Saskpower og Shell som leverer fangstteknologien, er åpne omkring erfaringer med oppstarten av anlegget, noe som er svært positivt. Økonomisk har anlegget kostet mer enn beregnet. De ekstra kostnadene er imidlertid knyttet til at dette er ettermontert på et gammelt kullkraftverk, og ikke til selve fangstanlegget. Forretningsmodellen for Saskpower baserer seg blant annet på salg av CO2 til EOR og produksjon og salg av svovelsyre. Saskpower har identifisert muligheter for 30% reduksjon i kostnad ved bygging av neste anlegg og de har som plan å få til CO2-fangst fra to enheter til ved kraftanlegget, og da uten støtte fra myndighetene.

Færre medlemmer

Babcock & Wilcox og CIUDEN har trukket seg som medlemmer fra IEAGHG. Etter at Global CCS Institute ble privatisert, og ikke har samme støtte fra den australske regjeringen, har de også trukket seg som medlem, men det jobbes med å sette opp en samarbeidsavtale mellom IEAGHG og GCCSI. Det ble understreket viktigheten av godt samarbeid mellom disse organisasjonene. IEAGHG har fra før aktive samarbeidsavtaler med CSLF Teknisk gruppe og CO2GeoNet i Europa. MASDAR er på vei tilbake som medlem.

Etter siste oppsummering fra FNs klimapanel, IPCC WGIII for politikere, kom det en del reaksjoner fra IEAGHG på uttalelser i dokumentet.  Etter innspill til IPCC har IEAGHG-eksperter fått anledning til å gjennomgå hele synteserapporten som skal være en basis for oppsummeringen. Synteserapporter viser et fullstendig bilde av status på teknologiutviklingen innen CO2-håndtering, men dette er ikke godt nok reflektert i det politiske dokumentet.  På avslutningspanelet på GHGT-12 ble det derfor arrangeret en paneldebatt som satte fokus på å klargjøre den tekniske utviklingen som har skjedd de siste 10 årene. Det vil også bli publisert en egen journal fra IEAGHG med søkelys på hva som er oppnådd de siste 10 årene innen CO2-håndtering.

IEAGHG jobber aktivt inn mot COP-20 som vil gå av stabelen i Lima i desember. I forbindelse med COP-20 vil det settes opp et arrangement der CO2-håndtering vil være tema.

IEAGHG Summer School

En evaluering av IEAGHG sommer-skole ble gjennomgått. Sommerskolen får mye positive tilbakemeldinger og det var enighet om å videreføre sommerskolen. Det må jobbes med finansiering av sommerskolen og den vil høyst sannsynlig bli arrangert i Australia neste gang. Tidspunktet er ikke fastlagt.​

GHGT-konferanse i 2016

Neste konferanse, GHGT-13, vil bli arrangert i Lausanne Sveits i november 2016.

Dette er IEAGHG​

Nye IEAGHG-studier

Studier som er publisert siden siste møte i Executive Committee er listet nedenfor. Studiene er tilgjengelige på CLIMIT sine sider.

Study TitleStudy number
CO2 Pipeline Infrastructure 2013-18
Deployment of CCS in the Cement Industry 2013-19
Comparing Different Approaches to Managing CO2 Storage Resources in Mature CCS Futures 2014-01
Evaluation of Reclaimer Sludge Disposal from CO2 PCC Process 2014-02
CO2 Capture at Coal-Based Power and Hydrogen Plants 2014-03
Evaluation and analysis of the performance of dehydration units for CO2 capture 2014-04
Biomass and CCS - Guidance for accounting for negative emissions 2014-05
5th HTSLCN Meeting Cambridge 2014-06
Iron and Steel Workshop Tokyo 2014-07
Techno-economic evaluation of different PCC Flow Sheet Modifications2014-08

Følgende studier vil bli publisert i det nærmeste halvåret:

Title Draft Report date
Monitoring Selection Tool December 2014
Impact of CO2 Impurity on CO2 Compression and Transportation July 2014
Oxy Gas Turbine Power Plants September 2014
Cost components for storage of CO2 in association with enhanced oil recovery September 2014
Quantifying and monitoring emissions reductions from CO2-EOR September 2014
Review of Offshore Monitoring Techniques September 2014
Evaluation of CO2 Adsorption Process in Natural Gas Production February 2015
Evaluation of Various Process Control Strategy for Normal and Flexible Operation of PCC January 2015

Nye studier som ble stemt fram denne gangen var:

Title

Life Cycle Assessment (LCA) av CCUS – Benchmarking
(Denne studien vil først bli gjennomført som en workshop der miljøene som jobber med dette vil delta)

Reducing CO2 Emissions from Natural Gas Supply Chain
Application and Advances in Monitoring at Different CO2 Storage Sites
Geochemical Effects of Impurities in the CO2 Stream on Formation Rocks and Well Cements under In-situ Conditions
Techno Economic Evaluation of CO2 Capture in Liquefied Natural Gas Process


 


 

​ 

IEA; IEAGHG


CLIMIT © 2019