Ny utlysning: samarbeid med Tsjekkia

CCS  
Norge og Tsjekkia går sammen om en felles utlysning om nye FoU-prosjekter innen CO2-håndtering.
"EEA grants" "Norway grants"
 

En betydelig del av Norges EØS-kontingent ble for en tid tilbake øremerket til demonstrasjon av CO2-håndtering i Øst-Europa. Siden det ikke har blitt realisert noen demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering i Øst-Europa har midlene blitt omfordelt til flere formål. Noen av midlene er nå fordelt til en fellesutlysning mellom Tsjekkia og Norge om FoU-prosjekter innen CO2-håndtering.

Utlysningen har et budsjett på rundt 50 millioner kroner. Søknadsfristen er 16. juni 2014. Utlysningen administreres fra Tsjekkia, og et av kravene til søknader er at prosjektleder må være tsjekkisk. All nødvendig informasjon om utlysningen finner du her.

En beskrivelse av utlysningen ligger også ute på Regjeringens hjemmesider.

CCS


CLIMIT © 2019