Ny spesialrådgiver i CLIMIT-programmet

Aage Stangeland  
13.04.2010
Forskningsrådets nye mann i CLIMIT-programmet har stor tro på at fangst og lagring av CO2 (CCS) vil bli kommersiell teknologi og at Norge vil spille en sentral rolle.
 

– Det store globale målet er å gjøre CCS kommersielt tilgjengelig fra 2020 slik at CCS kan bli et viktig verktøy i kampen mot klimaendringer. Da trengs gode forsknings- og demonstrasjonsprosjekter, og Forskningsrådet kan her spille en svært viktig rolle, sier nyansatt spesialrådgiver Aage Stangeland (38) i Norges forskningsråd.

Mange vil dra kjensel på den nye spesialrådgiveren. Stangeland har i fire år hatt en sentral rolle i Bellonas arbeid på fangst og lagring av CO2 både i Norge og overfor EU,

– Det var en spennende jobb, men jeg ønsket å komme nærmere teknologien. I Forskningsrådet kombineres forskning, teknologi og politikk på en svært spennende måte, sier Stangeland om bytte av arbeidssted. CCS-miljøet i Norge er imidlertid ikke større enn at han vil treffe mange av de samme aktørene, men nå i en ny rolle.

For CLIMIT-programmet betyr ansettelsen en vesentlig styrking av Forskningsrådets kompetanse på CCS og kapasitet til å behandle søknader.

– Norge har satt av store midler til CCS og mange forskningsprosjekter er i gang. Vår oppgave er å fremme de gode prosjektene og bidra til at de lykkes, sier Stangeland.

I Bellona jobbet Stangeland med tekniske utfordringer og løsninger slik at organisasjonens frontfigurer med Fredrik Hauge i spissen hadde et godt teknisk og faglig grunnlag for sine politiske og spissformulerte uttalelser. Bellonas tunge satsing på teknologisk kompetanse var også døråpner inn i EU-systemet.

For å spre kunnskapen fra EU til det norske CCS-miljøet, etablerte Stangeland Bellonas skyggegruppe for CO2-håndtering. Gruppen arrangerer jevnlig seminarer som gir innblikk i status og prosesser i EU. Fotfestet blant politikere i EU og Norge, kommer godt til nytte i Forskningsrådet.

– En viktig rolle blir å spre informasjon og kunnskap om CO2-håndtering, både til aktørene i forskningsmiljøer, i næringslivet og til departementene, sier Stangeland. Samarbeid med Olje- og energidepartementet som finansierer CLIMIT, blir ekstra viktig.

Stangeland er sivilingeniør fra NTNU i kjemiteknikk og har en doktorgrad i materialteknologi fra SINTEF og Universitetet i Oslo. Før Bellona har han blant annet jobbet med forskning ved IFE, som konsulent og i næringslivet hos GE.

​​​

 

Aage Stangeland


CLIMIT © 2019