Ny leder av CLIMITs programstyre

sekretaritatet; Programstyreleder Claude R. Olsen
Olje- og energidepartementet har utnevnt Hans-Roar Sørheim til ny leder av styret i CLIMIT-programmet. Den nye styrelederen har lang fartstid innenfor forskning og utvikling av miljøvennlig energi og klimateknologi i CMR i Bergen.
(Hans-Roar Sørheim)

​​​CLIMITs nye programstyreleder Hans-Roar Sørheim. 

Foto: CMR​

-  Jeg var ikke forberedt på å bli spurt om å bli programstyreleder. Det er en utrolig spennende og viktig oppgave. CLIMIT er en aktivitet og et program som har en så stor og viktig betydning for hvordan vi kan løse klimautfordringen, sier den nye programstyrelederen.

Sørheim er sivilingeniør og dr.ing. innenfor kybernetikk fra NTNU. I sine 40 år ved Chr. Michelsens Institutt og senere Christian Michelsen Research (CMR), har han jobbet mest med naturgass, gassteknologi og klimateknologi.

De siste årene har Sørheim hatt ansvaret for å bygge opp en forskningsvirksomhet innen miljøvennlig energi i CMR.  En viktig del av dette har vært de to forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) SUCCESS og NORCOWE. Det første dekker CO2-håndtering, det andre havvind.

Sørheim har bred erfaring både fra styrearbeid i Forskningsrådet og gjennomføring av store forskningsprogrammer.  Fra 1998 til 2005 var han leder av programmet Klimatek (forløperen til CLIMIT) i Forskningsrådet.

- Gjennom årene har jeg fått et bredt kontaktnett og kjenner godt mange av forskningsaktørene, industriaktørene og myndighetene og har kontakter internasjonalt, sier Sørheim.

Han tiltrer i på CLIMITs styremøte i september.  ​

sekretaritatet; Programstyreleder


CLIMIT © 2019