Norge og Tyskland vil samarbeide om CO2-lagring

   
04.06.2010
CLIMIT arrangerte nylig et seminar om CO2-lagring i Tyskland hvor ledende norske og tyske forskere deltok. Hensikten var å utveksle kunnskaper og erfaringer og legge grunnlaget for samarbeid.
 

En delegasjon på nærmere 20 eksperter på CO2 lagring deltok 1. og 2. juni på seminar om CO2-lagring i Potsdam utenfor Berlin. Seminaret ble arrangert av CLIMITs sekretariat i samarbeid med Deutsches GeoForschungsZentrum (GFZ), som er Tysklands ledende miljø innen forskning på CO2-lagring. Hensikten var å utveksle kunnskap og erfaringer samt å knytte nye kontakter med tanke på fremtidig samarbeid. Gassnovas

Svein Eggen var initiativtaker til seminaret.

– I Norge og Tyskland finner vi noen av verdens fremste forskningsmiljøer på CO2-lagring. og ved å etablere tettere samarbeid vil vi oppnå bedre resultater og raskere tette kunnskapshullene relatert til CO2-lagring, fremhever Eggen

Seminaret omfattet presentasjon av sentrale forskningsprosjekter samt gruppediskusjoner for å etablere samarbeid mellom Norge og Tyskland. Seminaret ble avsluttet med en ekskursjon til Ketzin hvor 35 000 tonn CO2 har blitt lagret de siste to år i forskningsprosjektet CO2SINK.

– CO2SINK er et svært interessant og vellykket forskningsprosjekt på CO2-lagring, sier Aage Stangeland i Norges Forskningsråd. – Prosjektet viser at CO2 kan lagres trygt uten lekkasjer, og gjennom prosjektet har metoder for måling og overvåking av injisert CO2 blitt grundig testet, sier han.

​Forskningsoppgaver

Flere utfordringer gjenstår imidlertid før CO2-lagring kan bli en kommersiell teknologi, og Svein Eggen ramser opp hvilke forskningsoppgaver som gjenstår:

 • Vi må få bedre forståelse av geologi, geokjemi og geomekanikk i potensielle lagringssteder
 • Vi må utvikle nye modeller for hvordan CO2 vil oppføre seg når den injiseres under bakken. Dette er nødvendig slik at vi på forhånd kan forutsi at CO2 ikke vil lekke.
 • Det må utvikles bedre og mer nøyaktig måleutstyr slik at vi kan kontrollere den CO2 som blir injisert.

  Samarbeid mellom norske og tyske eksperter vil gjøre det enklere å tette disse kunnskapshullene, og de norske deltakerene på seminaret knyttet nyttige kontakter med sine tyske kolleger. Det ble identifisert flere mulige samarbeidspunkter innen både modellering, monitorering og laboratorieforsøk.

  Samarbeidet over landegrensene vil også være nyttig ettersom både Norge og Tyskland er i ferd med å etablere nye pilotprosjekt på CO2-lagring. GFZ vil starte et oppfølgingsprosjekt på Ketzin mens det i Norge kommer pilotprosjekt på CO2-lagring på Svalbard og på Svelvik

  – Flere mulige samarbeidsområder er identifisert, og CLIMIT-sekretariatet vil følge opp og hjelpe til med å etablere gode forskningsprosjekter, sier Eggen.

  Fra Norge deltok forskere og lagringseksperter fra SINTEF, IFE, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, IRIS, NGI, Universitetssenteret på Svalbard, Numerical Rocks, Oljedirektoratet, Gassnova og Norges forskningsråd. Fra tysk side deltok forskere fra GFZ og Universitetet i Stuttgart.​

 

​​​


 


CLIMIT © 2019