Kraftig økning i søknader til CLIMIT-FoU

søknad; climit-fou  
Det kom inn 37 søknader til Forskerprosjekter (FP) og Kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN) til utlysningen med frist 3. september, en kraftig vekst fra fjorårets 27. Derimot kom det ingen til Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN).
CO2 forskning
Foto: Styrk Fjærtoft Trondsen

Til sammen søker de 37 om 357 millioner kroner, mot 214 millioner kroner i fjor.  Tilgjengelig budsjett for utlysningen er 86 MNOK. Det betyr at kun 24 % av totalt søkt beløp kan innvilges.

Søknadene er av høy kvalitet, og dette vitner om bred og sterk FoU aktivitet innen CO2-håndtering i Norge.

I år har vi mottatt langt flere forskerprosjekter enn kompetanseprosjekter. Denne vridningen mot forskerprosjekter er mer markant enn hva den var i fjor. Dette skyldes fraværet av et marked for CO2-håndtering og lav interesse fra industrien for kompetanseprosjekter.

Søknadene vil bli evaluert av ekspertpaneler etter standard rutiner i Forskningsrådet i løpet av høsten. Søknadene vil bli fremlagt på programstyremøte 3. desember. Søkerne vil få beskjed om utfallet dagen etter.

På CLIMIT-FoU har det også vært utlysning av Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN). Søknadsfristen var 15. oktober. Det kom ingen søknader! Dette kan delvis forklares med fravær av marked for CO2-håndtering.  En annen årsak er at industrielle aktører som regel prioriterer å sende søknader til CLIMIT-Demo. 

søknad; climit-fou


CLIMIT © 2019