Kjell Bendiksen ny leder av CLIMITs programstyre

   
02.08.2010
Kjell Bendiksen overtar som leder for CLIMITs programstyre etter Jørgen C. Arentz Rostrup 1. august 2010. – Det er ekstra hyggelig for oss å ønske velkommen en energiguru til CLIMIT-programmet sier Klaus Schöffel leder av CLIMITs sekretariat.
 

​CLIMIT har i tiden siden programstyret ble etablert i 2008 jobbet med å bygge opp en bred portefølje for forskning og utvikling og demonstrasjon innenfor CO2-håndtering. Det er viktig å fokusere og stimulere til ytterligere modning av lovende CO2-fangstteknologier. - I tillegg må vi også jobbe for å få økt den internasjonale forankring av vårt arbeid for et bedre klima, tilføyer Klaus Schöffel.

Kjell Bendiksen har en betydelig plass i norsk energipolitikk og et sterkt faglig renommé nasjonalt og internasjonalt. Bendiksen er cand. real i kjernefysikk og dr.scient i fluidmekanikk fra Universitetet i Oslo, hvor han også har vært Professor II i flerfasestrømning. Bendiksen ledet det regjeringsoppnevnte Gassteknologiutvalget og er medlem av flere internasjonale fagkomiteer, bl.a. EU Kommisjonens Advisory Group on Energy. Kjell Bendiksen var administrerende direktør ved Institutt for energiteknikk (IFE) fra 1995 til 1. mai 2010. Han er i dag forskningssjef ved IFE og professor i energiteknologier ved Fysisk Institutt, UiO. - Vi er sikre på at netteverket og erfaringene til Bendiksen vil komme oss til nytte, avslutter Klaus Schöffel.

Fakta om CLIMIT-programmet

Målsettingen for CLIMIT-programmet er: Akselerere kommersialisering av CO2-håndtering gjennom økonomisk stimulering av forskning, utvikling og demonstrasjon.

CLIMIT-programmets fokus er nå mot satsingsområder der Norge har spesielle forutsetninger for å kunne gi et signifikant bidrag. Følgende målsettinger for satsingen gjennom CLIMIT-programmet gjelder:

Langsiktig og bredt anlagt støtte til forskning og utvikling innen programmets satsingsområder.

Bidra til pilotering og demonstrasjon av kjent teknologi frem mot 2015. Denne teknologien vil danne basis for de første fullskala demoanleggene som vil bygges i 2015-20.

Stimulere til utvikling av nye og mer banebrytende teknologier som kan støttes i pilot- og demonstrasjonsprosjekter etter 2015.

Bidra til kommersialisering av ny og banebrytende teknologi i perioden etter 2015-20.

Kontaktpersoner :
Klaus Schöffel, Direktør Teknologi og kompetanse
Telefon +47 913 42 329| ks@gassnova.no

Liv Lønne Dille, Leder Kommunikasjon
Telefon +47 481 14 088 | lld@gassnova.no

​​​

 

 


CLIMIT © 2019