Kabelsystem overvåker CO2-utslipp på havbunnen

CO2-lagring; overvåking; project-news Hugo Ryvik
Bergensselskapet Octio utvikler et seismisk kabelsystem for havbunnen som kan overvåke CO2-reservoarer i undergrunnen døgnet rundt.
Illustrasjon av sensorer og målemetoder som kan kobles till nettverket.

​​Octio har teknologipatenter knyttet til infrastrukturen og samarbeider med leverandører av sensorer og målemetoder som kan kobles till nettverket.  Ill: Octio

​​​Octio har teknologipatenter knyttet til infrastrukturen og samarbeider med leverandører av sensorer og målemetoder som kan kobles till nettverket.  Ill: Octio

Kontinuerlig seismisk overvåking øker sikkerheten gjennom større muligheter til å avdekke problemer raskt, og gir økonomiske fordeler i forhold til å slepe seismikkabler med skip i flere operasjoner.

Gjennom et CLIMIT-støttet forprosjekt har Octio utredet hvordan ulike målemetoder fra ulike leverandører kan kobles på kabelsystemet for på best mulig måte å overvåke et CO2-lager.

– Vi har utført et studium på hvordan sensorløsninger kan benyttes i vårt system for å lage en totalpakke for kontinuerlig overvåking av CO2 i undergrunnen, sier John Even Lindgård fra Octio, som er prosjektleder.

Totalpakke for overvåking

Fordelen med flere typer sensorer og økte datamengder er at det gir en bedre samlet avbilding.

Systemløsningen omfatter både geofysiske sensorer som overvåker lokale endringer i undergrunnen under injeksjon av CO2, og overvåking av miljøaspekter på havbunnen og i vannkolonnen.

Hører og lokaliserer sprekkdanning

Forskerne har i prosjektet sett på mulighetene for å gjøre mer nøyaktige analyser av passive data fra mikroseismikk for overvåking av CO2-lager.

Med slik passiv lytting kan du for eksempel overvåke om trykket under CO2-injisering i et reservoarområde blir høyere enn det bergarten tåler, slik at den begynner å sprekke opp og CO2 lekker til overflaten.

I og med at du kan høre og finne ut hvor det begynner å sprekke opp, kan du reduserer trykket for å hindre videre oppsprekking.

(John Even Lindgård fra Octio) 
John Even Lindgård fra Octio er prosjektleder. Foto: Espen Bless Stenberg

Bredt frekvensspekter

Sensorene måler passiv mikroseismisk energi over et bredt frekvensspekter, fra under 1 Hz opp til 500 Hz, med hjelp av en hydrofon og tre akselerometer i hver stasjon. Selv svært små oppsprekkinger kan bli detektert.

Det er lagt til rette for at både dagens og fremtidige sensorer kan bli koblet på systemet.

– Du kan sammenligne det med dagens smarttelefoner, som legger til rette for en rekke nye, nyttige applikasjoner, sier Lindgård.

Data kan bli overført fra sensorene med trådløs kommunikasjon for undervannsbruk, noe som gjør installasjon av nye sensorer på havbunnen betydelig enklere og billigere.

Optimalisering og overvåking

Octio leverer systemer som blir brukt til å optimalisere produksjonen fra olje- og gassreservoar og til miljøovervåking. Se video om en løsning der Octio og Siemens samarbeider​.​​

Utgangspunktet er permanent overvåking med et fast installert nettverk med en systemlevetid som skal være like lang som oljefeltets levetid. Produktlinjen blir kalt ReM.

Visualiserer måledata

Octio graphic view 410.jpgIll: Octio

I samarbeid med Christian Michelsens Research (CMR) har Ocio også utført en konseptstudie for visualisering av overvåkingsinformasjonen i et enkelt, grafisk grensesnitt. Visualiseringen er et viktig element for å gjøre det mulig å ta raske beslutninger og unngå uønskede hendelser.

Mange datatyper kan bli visualisert samtidig, og det er mulig å se nærmere på spesielt interessante tidsintervaller.

– Det er viktig å inkludere datatyper i visualiseringen som ikke nødvendigvis blir samlet inn kontinuerlig, sier Lindgård.

Dette kan for eksempel være seismiske data med akustisk kilde fra en skytebåt, og måling av deformasjon på havbunnen ved bruk av tiltmeter.

 Går mot testfase

Octio har i dag et ferdig, kommersielt produkt som de nå skal gjøre andre leverandører oppmerksomme på at de kan koble seg til med sine sensorprodukter.

Neste fase er å demonstrere systemet på virkelige data. Et prøveprosjekt er satt i gang på Oseberg-feltet der data blir analysert på land.

 

FAKTA OM PROSJEKTET

Prosjektnavn: CO2 Monitoring pre-project; usability of passive geophysical and non-geophysical sensors and methods in the offshore environment

Prosjektleder: Octio AS

Partner: CMR

Budsjett: Ca. 2,8 millioner kroner

CLIMIT-støtte: 50%

Varighet: 2012-2013​

CO2-lagring; overvåking; project-news


CLIMIT © 2019