Inspirasjon for unge CLIMIT-forskere

   
30.11.2011
Doktorgradsstudenter fikk satt sin egen forskning i større sammenheng og bygd ut nettverket da de møttes på CLIMITs PhD-seminar. 

​​

 

​CLIMIT-programmet finansierer rundt 60 doktorgradsstudenter og postdoktorer. Hele 45 av dem deltok på seminaret i Oslo 28.-29. november.

− For CLIMIT er rekruttering av personer med høy kompetanse innenfor CO2-håndtering svært viktig, både for næringslivet og forskningsinstitusjonene. Deres kunnskap skaper morgendagens løsninger, sier spesialrådgiver Aage Stangeland i Forskningsrådet, og programkoordinator for CLIMIT F&U.


Kinderegg

De unge forskerne fikk både faglig påfyll, ble orientert om andres doktorgradsprosjekter og etablerte nye kontakter på tvers av institusjoner og fagområder. Plassert i grupper rundt et titalls bord, var det lett å skape kontakt. De fleste av de 45 arbeider med fangst eller lagring av CO2, noen med transport og noen med helhetsvurdering av hele CO2-håndteringskjeden.

Statusrapportene for fangst og lagring av CO2 og forskningen på aminer ga bredden i hva som skjer innenfor CO2-forskning globalt. Dette ble gitt på et bakteppe av hvorfor CO2-håndtering er en så viktig del av løsningen på klimaproblemet. DNV ga også et inspirerende innlegg fra industrien.

PhD-seminaret går over to dager med en middag første dag.

− Vi ønsker å styrke nettverket mellom de mange PhD- og postdoc-kandidatene som er knyttet til CLIMIT-programmet. I tillegg håper vi at oppdatert kunnskap vil motivere dem til ytterligere forskningsinnsats innenfor CO2-håndtering, sier Stangeland.

PhD-seminaret ble første gang arrangert i fjor med gode tilbakemeldinger. I år var også deltagerne svært fornøyde. I evalueringen etter seminaret svarer 97 prosent at de har hatt bra eller svært bra utbytte av seminaret. 

​​​

​phd, phd-seminar

 


CLIMIT © 2019