Innovativ CO2-fangst: Membraner som reparerer seg selv

  Claude R. Olsen
13. mai 2013

Tynne keramiske membraner kan bli en effektiv måte å skille ut oksygen fra luft til bruk i et oxyfuel-kraftverk. Jo tynnere membran jo bedre. Men tynne membraner får lettere hull.
 

Nå forsker en norsk gruppe på hvordan membranene kan tette disse hullene selv. (Prosjekt 224918)​

Dersom de lykkes kan keramiske membraner produseres langt billigere og dermed gjøre gasskraftverk med CO2-fangst billigere å bygge og å drifte.

En utfordring med keramiske membraner er at de lett får små sprekker når de utsettes for mekaniske spenninger. En annen utfordring er at de lett får små hull i produksjonen.

‒ Det vil derfor være fantastisk å utvikle en membran som kan reparere seg selv. For noen år siden kom vi på ideer om hvordan dette kan gjøres. De er basert på fysiske prinsipper, men er ikke testet eksperimentelt før, sier prosjektleder Truls Norby, professor ved Universitetet i Oslo. De unike ideene er nå til vurdering for patenterbarhet av Universitetet i Oslo.

Truls Norby.jpg
 

Prosjektleder Truls Norby. Foto: Atle Abelsen

Forsket lenge på keramiske membraner

Miljøet ved Universitetet i Oslo, SINTEF og NTNU har i mange år jobbet med keramiske membraner og har gjennomført flere prosjekter med støtte fra Forskningsrådet og EU. Denne kunnskapen ligger i bunnen når membraner som reparerer seg selv skal utvikles.

Prosjektet "Self-healing ceramic membranes with increased lifetime for CO2 capture in industrial processes and power production (SEALEM)" er et av prosjektene i CLIMITs satsing på innovative løsninger for CO2-fangst. Strategien skal bidra til å gjøre CO2-håndtering økonomisk overkommelig.

Det treårige prosjektet som har et budsjett på ni millioner kroner, skal utvikle modellsystemer og teste ut virkemåten for selvreparasjon i praksis.

Kan få store ringvirkninger​​

‒ Om vi lykkes med dette vil det bli et gjennombrudd ikke bare for gasseparasjonsmembraner for CO2-håndtering, men også for brenselceller, elektrolysører og andre høytemperatur elektrokjemiske prosesser, sier Norby.

Prosjektet ser også på hvordan membranene kan produseres på en mer effektiv måte. Dersom membranene kan reparere seg selv kan produksjonsprosessen gjøres enklere siden feil i membranen reparerer seg selv.

Fakta om prosjektet

Se også

Seks lovende inn​ovative CLIMIT-prosjekter​​​

​​​

 


CLIMIT © 2019