CLIMIT fortsetter å støtte utvikling av nye ideer

climit-demo; CLIMIT; idestudier Oppdatert: 15.01.2018
CLIMIT-programmet vil bidra til utvikling av lovende CCS-ideer frem mot pilot- og demo-fase.
Støtteordningen er tenkt å støtte idéutviklingsfasen.
 

Målet til støtteordningen er å utvikle ideer som kan utvikles videre i prosjekter som kan støttes av CLIMIT F&U og Demo.  

 

Omfang

Det kan søkes om inntil 200 000 NOK til prosjekter for å utføre tekniske beregninger, kostnadsestimater, patentsøk, gjennomføre workshops/"kreative prosesser". Prosjektene skal levere underlag for beslutning om videre satsing og eventuelt nødvendig underlag for en vanlig søknad til CLIMIT. Søknader vil høre inn under ESAs kategori mulighetsstudier. Små, mellomstore og store bedrifter kan få inntil 70 %, 60 % og 50 % støtteandel. Saksbehandling vil bli gjennomført av CLIMIT-sekretariatet under full konfidensialitet. Kriterier for evaluering av søknader:

  • Potensial for kostnadsreduksjon, HMS og industriell implementering
  • Tilstrekkelig dokumentasjon av ideens teoretiske grunnlag
  • CLIMITs programplan og regelverket til CLIMIT FoU og Demo

Søknad

Bruk følgende søknadsskjema og send søknad til postmottak@gassnova.no

Søknader behandles fortløpende og støtteordningen er åpen fram til årsslutt 2019, med et totalbudsjett på to millioner kroner.

climit-demo; CLIMIT; idestudier


CLIMIT © 2019