Forprosjekt: Fant kanneløsning

project-news Atle Abelsen
13. september 2012

IRIS har funnet en lovende løsning på hvordan injeksjonsbrønnene for CO2 kan overvåkes. (Prosjekt 208634)
 

​Forskningsstiftelsen konkluderer med at NeoDrills "kanneteknologi" som benyttes av flere olje- og gassprodusenter, også bør kunne brukes til å overvåke CO2-injeksjonsbrønner.

– Den største teknologiske utfordringen med en slik løsning ligger i at CO2 er svært korrosivt, sier seniorrådgiver Jostein Sørbø hos forskningsstiftelsen IRIS i Stavanger.

I forprosjektet har IRIS sett nærmere på teknologiske og juridiske utfordringer ved å etablere CO2-injeksjonsbrønner når vi omsider kommer i gang med å fange og deponere klimagassen fra fossilfyrte kraftverk. Selv om det finnes et lite antall slike brønner i dag, de fleste på land, vet vi for lite om de faktisk holder tett i flere tiår framover.

Overvåke i 20 år

– Vi ser for oss at en injeksjonsbrønn skal overvåkes i minst 10, kanskje 20 år. Deretter kan man med rimelig sikkerhet si at den er tett, om det ikke har forekommet noen lekkasjer. Jeg tror det lar seg gjøre å finne fram til ideelle kvaliteter og materialer som tåler dette. Derfor ønsker vi å komme i gang med et utvidet prosjekt med en testbrønn på et felt så snart som mulig, sier Sørbø.

En av konklusjonene i forprosjektet er at sikkerhetskravene vil være mer knyttet til operasjons- og lagringsfasen enn til borefasen, sammenliknet med en olje- eller gassproduksjonsbrønn.

Sørbø peker på at det må settes strengere krav til langtidsholdbarheten til stål, sement og andre komponenter, og til robusthet mot bevegelser i grunnen. Her trengs videre forskning, og sannsynligvis materialutvikling.

Foto: NeoDrill

Kanneteknologi

NeoDrills løsning består i korthet av en sylinderformet rigg som plasseres på havbunnen, der den fungerer som Kanneteknologi.jpgfundamentet når brønnen bores. En av fordelene med en slik kanne er at den eliminerer problemer som oppstår når det blir bevegelser i brønnen under boring og bruk.

– Prisen for å etablere en slik brønn blir omtrent den samme som ved konvensjonell metode med støping, sier administrerende direktør Harald Strand hos NeoDrill.

– I tillegg får operatørselskapet en mye mer funksjonell og fleksibel brønn. I denne sammenhengen kan vi utstyre kannen med «sniffere» som enkelt kan detektere om brønnen slipper ut CO2. At den skal kunne tåle den korrosive gassen et par tiår, blir en overkommelig utviklingsoppgave, mener han.


 

Foto: NeoDrill

Det juridiske

Når det gjelder det juridiske området, peker rapporten etter forprosjektet på at Statens regelverk for konvensjonelle olje og gassbrønner bør utvides til å omfatte den lange levetiden til CO2-injeksjonsbrønner.

FAKTA OM PROSJEKTET

Tittel: Design/engineering of CO2 injection well

Varighet: 2011–2012

Budsjett: 949.000 kr

Støtte: 664.000 kr

Partnere: IRIS​

​​​


 

project-news


CLIMIT © 2019