Fire prosjekter får støtte fra FENCO-NET

   
04. september 2013

Ett prosjekt om å overvåke CO2-lekkasje og tre prosjekter om nye materialer for CO2-fangst er blant prosjektene som får støtte fra det europeiske nettverket FENCO-NET.
 

FENCO-NET er en gruppe europeiske organisasjoner som er ansvarlige for å finansiere nasjonale forsknings- og utviklingsprogrammer innenfor fossil energi. Storbritannia, Hellas, Polen og Norge hadde i våres en felles utlysning om prosjekter innenfor fangst, transport og lagring av CO2 med et totalt budsjett på ca to millioner euro. 20 søknader kom inn til fristen 29. mai.

FENCO-NET Funding Organisation Forum besluttet i sitt møte 3. september at følgende fire prosjekter skulle få finansiering:

Appl.TitleApplicantPartners
230433Novel techniques for seabed monitoring of CO2 leakage and monitoring campaigns based on reservoir, cap rock and overburden migration modelsNorges Geotekniske Institutt (NO)Scottish Association for Marine Science (UK)
Durham University (UK)
National Technical University of Athens (Gr)
230940Post-Combustion Carbon Capture Using MOFs:Materials and Process DevelopmentUniversity of Edinburgh (UK)SINTEF Materials and Chemistry (NO)
Centre for Research and Technology Hellas (CERTH) (GR)
231333CO2 post-combustion capture using amine impregnated synthetic zeolitesMineral and Energy Economy Research Institute, Kraków (PO)Lublin University of Technology (PO)
University of Nottingham (UK)
230478Minerals for Sustainable COst and energy efficient chemical looping combUstionStiftelsen SINTEF (NO)Cambridge University (UK)
Center for Research and Technology Hellas (GR)
National Technical University of Athens (GR)
Institute for Chemical Processing of Coal (PO)

Fortsatt gjenstår budsjettforhandlinger med de nasjonale bevilgningsorganisasjonene.​​

​​​

 


CLIMIT © 2019