FME SUCCESS-seminar: Visjon om store CO2-nav

   
02. november 2012

Lederen for FME SUCCESS Arvid Nøttvedt foreslår å bygge CO2-nav der 200 millioner tonn CO2 årlig samles og sendes til lagring i ett til fire store reservoarer til havs.
 

FME SUCCESS er et av forskningssentrene for miljøvennlig energi som forsker på CO2-håndtering. Nøttvedt mener verden trenger foregangsprosjekter som utvikles parallelt med forskning og utvikling på CO2-håndtering. Ikke minst for å utvikle kommersielle prosjekter.

- For å gjøre det mulig å skaffe inntekter fra CO2-håndtering, er det viktig å finne synergier, for eksempel mellom CO2-håndtering og økt oljeutvinning (EOR), sa Nøttvedt da han presenterte sine visjoner på høstseminaret til SUCCESS 22.-23. oktober.

Nordsjøen_Co2-lager.gif
 

Nordsjøen kan bli CO2-lager. Ill: SUCCESS

Visjonen er et norsk sentrallager for CO2 på norsk sokkel. Den ene fordelen med å konsentrere lagringen om noen få store lagerreservoarer er at de vil forstyrre oljevirksomheten mindre enn mange små. Den andre fordelen er at med en god infrastruktur for å samle CO2 fra kraftverk og industri, vil CO2-mengdene blir store nok til å bidra til økt oljeutvinning. Her ligger et potensial for verdiskaping både for norske operatører.

Rundt 70 deltagere fra industri, forskningspartnere, myndighetene og miljøorganisasjoner utekslet erfaringer og oppdateringer om CO2-håndtering, spesielt på områdene lagring og overvåking. Andre viktige innledere var Nick Riley fra British Geological Survey, Stuart Haszeldine fra Scottish Power og professor i CCS og Egil Meisingset fra OED.

SUCCESS nyhetsbrev oktober

​​​

 


CLIMIT © 2019