ExCo-møte i 42nd IEA GHG R&D Programme

  Åse Slagtern
18. desember 2012

Referat
 
· Se på lovende retninger for CCS som er unike for gass · Tilpasse innovative løsninger for CCS for kull til CCS for gass · Innvirkning av framtidig CCS på økt bruk av gass · Utvikling av ettermonteringsmarkedet for CCS brukt på naturgass og kull 

· Avansert modelleringsverktøy som kan redusere tiden det tar å utvikle CCS for kull og gass

Siden siste møte i Bergen er det produsert 8 nye rapporter, 6 rapporter er underveis, 2 er ute på etterspørsel og 3 nye skal starte opp. Ferdige publiserte IEAGHG rapporter finnes på CLIMITs hjemm​esider. Brukernavn og passord får dere ved henvendelse til Liv Lønne Dille lld@gassnova.no.

Følgende studier er gjennomført og vil bli gjort tilgjengelig når endelig rapport er ferdig:

Det er gjennomført en studie på indusert seismisitet og implikasjoner for CO2 lagring. Injeksjon og geologisk lagring av CO2 kan påvirke undergrunnen med stress og endre fluid trykk og dermed potensielt indusere seismisitet. Studien gir en oversikt av mekanismer som kan forårsake seismisitet. Det ble gitt en del kommentarer til presentasjonen av studien. Noen av figurene kunne feiltolkes i retning av at indusert seismisitet er noe man kan forvente ved injeksjon av store volum. Dette er imidlertid ikke tilfelle. Indusert seismisitet er et fenomen som man har studert mye i forbindelse med olje og gassvirksomhet.

Det er gjennomført en studie på potensiell implikasjon av gassproduksjon fra skifer og kull for CO2-lagring. Alle kulldeponier har varierende metan adsorbert i porene. Noe av dette kan utvinnes ved fjerning av vann eller trykkavlastning. I tillegg kan CO2 injiseres og bli adsorbert på overflaten. Organisk rike skiferlag kan tilsvarende danne et mulig lagringspotensial ved adsorpsjon på den organiske fasen (lignende som for kull), men dette er ikke demonstrert ennå. Studien ser på potensialet for CO2 lagring ved disse mekanismene.

Videre er det gjort en studie der man ser på interaksjon av CO2 på andre potensielle ressurser i undergrunnen som fossilt brensel, gass, grunnvann, geotermiske ressurser. Det er laget en oversikt over mulige sub-surface-aktiviteter som kan påvirke lagring med fokus på områder der stor skala CO2-lagring er mest benyttet. Videre er det foreslått vurderingskriterier i relasjon til dette, spesielt med tanke på politikere og flere typer beslutningsorganer.

Utgangspunktet for studien på bruk av framtidig teknologiforbedringer i eksisterende CO2-fangstanlegg er å evaluere strategiske pre-investeringer i første generasjons post-combustion teknologier for å kunne implementere framtidig teknologiforbedringer. Potensialet for mulig forbedringer for post-combustion er modellert. Det er modellert effekt av enkelt forbedringer knyttet til solventens varmekapasitet, adsorpsjonsentalpi og termisk stabilitet. Det er utarbeidet en sjekkliste for forbedring av fangstanleggdesign.

Studien på oppskalering av post-combustion CO2-fangstanlegg dekker vurdering av tekniske utfordringer knyttet til fullskala design og drift av konvensjonelle post-combustion fangstanlegg for superkritisk pulverisert kull (SCPC) og gass kraft verk (NGCC).

Nye studiene som vil bli gjennomført i regi av IEAGHG er følgende:

· Operating Flexibility of CO2 Storage and Transport

· Impact of CO2 Impurity on CO2 Compression and Transportation

· Quantifying and monitoring emissions reductions from CO2-EOR

· Techno Economic Evaluation for Different Post Combustion Capture Process Flow Sheet Modifications

· Understanding the Cost of Retrofitting CO2 Capture in Oil Refineries

· Cost components for Storage of CO2 in in association with enhanced oil recovery

Joho Lipponen fra IEA presenterte kort IEAs worl​​d energy outlook.

Shell ga en presentasjon av sine CCS aktiviteter bl.a. Quest pros​jektet.​

 


CLIMIT © 2019