Europeiske lagringsklynger kan få CO2-håndtering på rett spor

nordsjøen; klynger; Europa; Lagring Claude R. Olsen
Lagring av CO2 på noen få utvalgte steder sammen med et felles transportsystem er en kostnadseffektiv løsning for europeisk CO2-håndtering.
 Visjon for transport og lagring i 2030

​En visjon for transport og lagring i 2030. Illustrasjon: Element Energy / OD​

 

Dersom CO2-håndtering virkelig skal monne for å redusere utslippene av CO2, trengs store lagre som kan lagre hundretalls millioner tonn CO2. Den store teoretiske lagringskapasiteten i Nordsjøen kan her spille en sentral rolle, noe også EU finner interessant.

EU har etablert det de kaller European Industrial Initiative on CCS (EII CCS). Dette er et forum hvor Europakommisjonen, landene og industrien møtes for å samordne sine planer for utviklingen av teknologi for CO2-håndtering. Spesialrådgiver Aage Stangeland fra Forskningsrådet og CLIMIT er norsk representant i denne gruppen og har på oppdrag fra EII CCS laget et notat om potensialet for europeiske klynger for CO2-lagring. Notatet viser at Nordsjøen er attraktiv som CO2-lager for hele Nordsjøen. Lagringskapasiteten på britisk sokkel er 78 milliarder tonn CO2 mens den på norsk side er 70 milliarder tonn CO2. Det er plass nok til å lagre mange tiår med CO2-utslipp fra hele Nord-Europa.

- Slike klynger kan bane veien for en kommersialiseirng av CO2-håndtering, sier Stangeland.

- Bygging av infrastruktur for storskala lagring av CO2 er teknisk gjennomførbart. Det som hindrer byggingen er hovedsakelig mangelen på økonomiske incentiver for CO2-håndtering, sier han.

Muligheter over hele Europa

Nordsjøen representerer det største potensialet for CO2-lagring i Europa, men det er også andre muligheter. I mange deler av Europa ligger geologi og geografi til rette for CO2-lagringsklynger.

Vestlig del av Middelhavet: Spania, Portugal og Marokko har kartlagt lagringsmuligheter for 25-30 gigatonn CO2 i EU-prosjektet COMET.

Øst-Europa: Kroatia og Ungarn har allerede gjennomført prosjekter hvor CO2 er injisert i oljefelt for å øke utvinningsgraden. Denne kan utvikles til en CO2-lagringsklynge i området.

Skagerak: Danmark, Norge og Sverige har kartlagt lagringsmuligheter i det felles havområdet, blant annet gjennom det nordiske forskningssenteret NORDICCS.

Sentral-Europa: Det finnes flere egnede akviferer på land, men på grunn av folkelig motstand er lagring i Nordsjøen en mer fruktbar løsning.

Handlingsplan

EII CCS har etablert en handlingsplan for videre utvikling av CO2-håndtering i Europa. Denne planen fremhever potensialet som ligger i store lagringsklynger. Planen er et viktig innspill til EU-kommisjonen for å få fart på utviklingen av CO2-håndtering.

- Det hjelper ikke bare å lage planer. Det er politikerne som må iverksette planene. Vår første anbefaling er derfor at EU 2030-rammeverket for klima- og energipolitikk setter opp en tydelig timeplan for investeringer i infrastruktur for transport og lagring av CO2, sier Stangeland.

 

nordsjøen; klynger; Europa; Lagring


CLIMIT © 2019