Energi21 med revidert strategi

   
17.06.2011
Statssekretær Per Rune Henriksen fikk den 16. juni overlevert Energi21 sin reviderte strategi for forskning og utvikling i energisektoren.

​​

 

​Energi21 sitt mandat omfatter økt verdiskaping, energiomlegging gjennom ny teknologi og utvikling av internasjonalt konkurransedyktig kompetanse. ​

Strategien har seks prioriterte satsingsområder:

 • Solceller
 • Offshore vindkraft
 • Ressursutnyttelse gjennom balansekraft
 • Fleksible energisystemer – smarte nett
 • Konvertering av lavtemperaturvarme til elektrisitet
 • Karbonfangst og lagring (CCS)

  Energi21 foreslår å øke bevilgningene til forskning og utvikling innen disse seks prioriterte områdene i Forskningsrådet, Enova og Innovasjon Norge med til sammen 820 millioner kroner. Blant annet foreslås opprettelse av et nytt FME (forskningssenter for miljøvennlig energi) som skal vies fremtidens energisystem. De årlige bevilgningene til RENERGI foreslås økt fra dagens 350 millioner til 500 millioner kroner, og til CLIMIT fra 100 til 150 millioner kroner.

  Energi21 anbefaler også at det bevilges 300 friske millioner kroner til test- og demonstrasjonsanlegg gjennom Enova, og at støtten på 250 millioner kroner til miljøteknologiprogrammet i Innovasjon Norge videreføres.

 • ​​​

  ​Energi21, strategi
 


CLIMIT © 2019