Eksempler på CLIMIT-prosjekter med viktig internasjonal deltakelse

  Hugo Ryvik
09. september 2013
 

​​Se også artikkelen CO2-status internasjonalt: Nye grep kan få sving på CO2-håndteringen

CO2-fangst ved Norcem

Europas første pilotanlegg for fangst av CO2 fra en sementfabrikk skal på plass ved Norcem i Brevik. Partnerne i prosjektet er HeidelbergCement, European Cement Research Academy (ECRA), Aker Engineering & Technology AS, Research Triangle Institute (RTI), DNV KEMA, NTNU, Yodfat Engineers og Alstom.

SOLVit

Bedre kjemikalier og prosesser for CO2-fangst i etterbrenningsanlegg blir utviklet. Partnerne er Aker Clean Carbon, SINTEF, NTNU, E.ON og EnBW.

FIRCC (Fully Integrated Regenerativ Calsium Cycle)

Utvikling en prosess som har potensial for et betydelig redusert energiforbruk for CO2-fangst. Partnerne er Alstom, Tel-Tek, Høgskolen i Telemark, Institutt for energiteknikk (IFE), Universitetet i Zurich (ETH) og Alstom Power i Tyskland.

CO2 Field Lab i Svelvik

I et feltlaboratorium på Svelvikryggen ved Drammensfjorden blir CO2 injisert i brønner i et grustak. Hensikten er å finne de beste metodene for å oppdage lekkasjer i et lagringsreservoar på et tidlig tidspunkt. Partnerne er SINTEF, Western Geco, NGI, BRGM, Schlumberger Carbon Services, Bureau Veritas, BGS, Géosciences Montpellier og ImaGeau.

COMPLETE

Gassnova samarbeider med Deutsches GeoForschungsZentrum (GFZ) om Ketzin CO2 injeksjonspilot i Tyskland, hvor CO2 blir injisert i porøse bergarter under jorda. Hensikten er å finne ut hvor sikker slik lagring er og hvordan lekkasjer kan overvåkes.

CAMPS

FoU-prosjekt innen modellering av forbrenning hvor SINTEF samarbeider med store amerikanske univeristeter og forskningsinstituter.

I prosjektet «In-situ imaging of CO2 flow, storage and entrapment in subsurfaceaquifers and hydrocarbon», ledet av Universitetet i Bergen, brukes MRI-teknologi for å analysere flyt av CO2 i et lager. Prosjektet har et omfattende samarbeid med amerikanske ledende universitet.

Universitetet i Bergen utvikler matematiske modeller for CO2-lagring i flere FoU-prosjekter basert på samarbeid med ledende miljøer i Tyskland og USA.

UNI Research har et verdifullt samarbeid med Universitetet i Grenoble i sitt IMPACT prosjekt hvor effekten av forkastninger på et CO2-lager undersøkes. ​

​​​

 


CLIMIT © 2019