ESA sier ja til industristøtte

   
21.09.2010
CLIMIT-programmet kan nå yte støtte til prosjekter for CO2-håndtering av punktutslipp i industrien. Overvåkingsorganet ESA har godkjent den norske notifikasjonen.

​​

 

​​​Leder av CLIMIT-sekretariatet, teknologidirektør Klaus Schöffel i Gassnova, er svært fornøyd med godkjennelsen. ​

– Utvikling av teknologi skal skje gjennom industrien. Vi har behov for flere tunge industrielle aktører for å løfte teknologier til kommersiell anvendelse. Mandatutvidelsen gir en økt tilfang av industrielle aktører og vil bidra til å øke bredden i teknologiutviklingen. Vi har allerede interessenter fra industrien som vi er i dialog med. Nå kan vi gå i gang med søknadsbehandling og fremme prosjekter for programstyret, sier han.

Regjeringen utvidet i fjor CLIMITs mandat til også å gjelde forskning på punktutslipp av CO2 fra industribedrifter. Den utvidede støtten vil både bidra til å redusere utslippene fra industrien og samtidig øke markedet for CO2-fangst og -lagringsteknologi.

− Industriutslipp har veldig mange fellestrekk med utslipp fra kraftproduksjon fra gass og spesielt fra kull, og lagring og transport av CO2 er kildenøytrale, sier Schöffel. Flere store, norske bedrifter har utslipp på en halv til halvannen million tonn CO2 i året. Det vil derfor være et marked i Norge for slik teknologi.​

​​​


 


CLIMIT © 2019