Dette er IEAGHG

   
Det internasjonale energibyråets eget program for klimagassutslipp, IEAGHG, holder medlemsland og bedrifter oppdatert på den tekniske utviklingen av CO2-håndtering. Norge får god valuta for deltakelsen.

​​

 

​Programmet har eksistert i 20 år og bidratt til et sterkt internasjonalt nettverk for å gi status på den tekniske utviklingen av CO2-håndtering. IEAGHG tar initiativet til en rekke studier hvert år for å avklare gap og utfordringer innenfor teknologi for CO2-håndtering. De arrangerer workshops, nettverksmøter og konferanser for å få eksperter og myndigheter til å møtes og oppdateres.

Spesialrådgiver Åse Slagtern i Forskningsrådet og CLIMIT er vice chair i ExCo, ledergruppen som to ganger i året møtes for å bestemme hvilke nye studier som skal settes i verk. De 18 medlemslandene har to medlemmer hver i ExCo. Det andre norske medlemmet er Gassnovas teknologidirektør og CLIMITs sekretariatsleder Hans Jörg Fell.

– IEAGHG er politisk nøytral og konsentrerer seg om teknologi. Men medlemslandene har ulike interesser for hva som er viktigst så det er mye tautrekking om hvilke studier som skal prioriteres på ExCo-møtene, sier Slagtern.

– IEAGHG gir viktig informasjon til de som skal utvikle og ta i bruk CO2-håndtering, både myndigheter og bedrifter. Studiene finansieres av landene basert på bruttonasjonalprodukt. Norge får derfor veldig mye igjen for deltakeravgiften, sier Slagtern.

Verdens største og viktigste arrangementet for CO2-håndtering – Greenhouse Gas Control Technologies (GHGT), arrangeres av IEAGHG annet hvert år, med stor norsk deltakelse både blant foredragsholdere og delegater. Siste konferanse var i Austin i Texas i oktober 2014, og den neste vil bli arrangert i Lausanne Sveits i 2016. Årene i mellom arrangeres Oxyfuel Combustion Conference og Post Combustion Capture Conference.

Programmet samarbeider også med andre internasjonale organisasjoner som Carbon Sequestration Leadership Forum og FNs klimapanel IPCC. ​

Les mer: IEAGHG


CLIMIT © 2019