DNV publiserer CO2 QUALSTORE Guideline

   
06.04.2010
DNV publiserer Guideline for Selection, Characterisation and Qualification of Sites and Projects for Geological Storage of CO2
 

​Prosjektet "CO2qualstore" har hatt som målsetting å utvikle retningslinjer for hvordan en utbygger skal planlegge og gjennomføre et CO2-lagringsprosjekt. Retningslinjene forener krav som stilles i internasjonale konvensjoner og avtaler med en industriell prosess for utvikling av store prosjekter. Resultatene her vil være et nyttig hjelpemiddel for både myndighetsorganer og utbyggere. Prosjektet har allerede hatt stor innflytelse på hvordan EU-kommisjonen utvikler retningslinjer for implementering av lagringsdirektivet.

Retningslinjene er et stort skritt fremover for gjennomføring av CO2-lagring som virkemiddel ved at det utvikles transparente og forutsigbare prosesser for dialog mellom en utbygger og regulerende myndigheter ved valg og utvikling av lagringslokaliteter.

Prosjektet har vært finansiert av CLIMIT-demo sammen med en rekke industribedrifter.

Guidelines (DNV)​

 

​​​

 


CLIMIT © 2019