CO2-lagring kan bli fremtidig forretning

   
24. januar 2012

CLIMITs sekretariat arrangerte workshop om CO2-lagring 19. januar, og konklusjonen er at norske aktører vil stå sterkt når markedet for lagring kommer.
 

​Norge har en ledende posisjon internasjonalt innen geologisk lagring av CO2 gjennom pågående fullskalaprosjekter og betydelig satsing innen FoU. CLIMIT-programmet ønsker å bygge videre på denne kompetansen og bidra til etablering av et marked for CO2-lagring.

I denne forbindelse arrangerte sekretariatet for CLIMIT en workshop hvor temaet var å stake ut veien for hvordan et marked for CO2-lagring kan realiseres. En entusiastisk gjeng med 22 eksperter fra forskningsmiljø, industri og teknologileverandør møttes i Oslo 19. januar for å legge en felles slagplan.


 Presentasjon_gassnova.jpg

Anne Strømmen Lycke i Gassnova presenterte Gassnovas prosjekter for transport og lagring av CO2 (t.v.). Erik Lindeberg fra SINTEF presenterte mulige veier for å etablere et marked for CO2-lagring (t.h.). Begge foto: Aage Stangeland

Optimismen var stor, og deltagerne viste stor tro på at norske aktører vil stå veldig sterkt i et fremtidig marked for CO2-håndtering. Utfordringen er bare at det er et stykke frem til et marked er etablert.

Seniorgeolog Svein Eggen fra Gassnova er fornøyd med resultatet fra workshopen.
- Vi har i løpet av workshopen fått mange gode innspill som gjør at vi nå står sterkere i arbeidet med å få kommersialisert CO2-lagring.

Konklusjonene fra workshopen er kort oppsummert nedenfor:

1. Etablere uformelt nettverk
Det etableres et uformelt nettverk hvor alle møtedeltagerne deltar. Dette skal synliggjøre norsk kompetanse, leverandører og tilbud innen CO2-lagring. Andre aktører er også velkomne i nettverket.

2. Det finnes allerede et visst kunstig marked for CO2-håndtering
Dette kunstige markedet er basert på flere planlagte demonstrasjonsprosjekter - finansiert med offentlige midler - som har behov for utredninger og kvalifiseringer. DNV har allerede fått mangfoldige prosjekter på dette markedet.

3. Inkubatormiljø kan fremme kommersialisering
Aktører innen CO2-lagring vil ha behov for hjelp fra inkubatormiljø i en tidlig kommersialiseringsfase. Dette ligger utenfor CLIMITs mandat, men sekretariatet vil undersøke hva CLIMIT kan bidra med på dette området.

4. Norske miljøer besitter stor kompetanse
Norske aktører besitter allerede meget stor kompetanse innen CO2-lagring, og det er derfor grunn til å tro at aktørene vil være i stand til å kommersialisere tjenester og produkter så fort vi ser konturene av et marked for CO2-lagring.

5. Norsk fortrinn innen CO2-lagring
Norge har et meget stort fortrinn i den store lagringskapasiteten som finnes på sokkelen. Den beste måten å få frem norsk industri innen CO2-lagring vil være å legge til rette for at hele Europa kan lagre CO2 på norsk sokkel.

Spesialrådgiver Aage Stangeland fra Forskningsrådet legger stor v​ekt på denne siste konklusjonen.
- Den store lagringskapasiteten på norsk sokkel er nøkkelen til et stort europeisk marked for CO2-lagring. Dette kan bidra til store kutt i CO2-utslipp i hele Europa.​

​​​

 


CLIMIT © 2019