CO2-håndtering på nordisk nivå

   
14. januar 2013

 

Det virtuelle nordiske kompetansesenteret NORDICCS har som mål å sette Norden i førersetet innen CO2-håndtering internasjonalt, samt vise hvordan man gjennom forente krefter kan bli pionerer innen storskala implementering av CO2-håndtering.​

NORDICCS er en del av den nordiske storsatsningen Toppforskningsinitiativet (TFI), og er organisert som et joint venture mellom en rekke nordiske partnere, blant annet SINTEF, VTT, NORCEM, Statoil, Chalmers og GEUS.

På "stakeholderdagen" i Gøteborg i desember ble de foreløpige resultatene og de videre planene presentert.

Under sitt innlegg i Gøteborg forklarte Åse Slagtern, spesialrådgiver i Forskningsrådet og leder for TFIs programkomité for "Carbon Capture and Storage", hvorfor de støttet etableringen av et kompetansesenter.

- Hensikten var å utvikle en struktur med tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å bidra til å realisere CCS ut fra et lav karbon perspektiv, sa Slagtern.

Veikart på trappene

Et av resultatene fra NORDICCS blir et webbasert lagringsatlas over Norden, der man kan se lagringsformasjonene og -potensialet, samt eksisterende olje- og gassfelt. Store deler av dataene som skal inn i atlaset eksisterer allerede, men de har ikke vært samlet og gjort fritt tilgjengelig tidligere. Dessuten blir det fokusert på å få fram informasjon om de mest lovende strukturene.

Et annet nærmere forestående resultat kommer allerede i slutten av februar. Da publiseres et veikart for CCS i Norden med flere potensielle scenarioer og kostnadsberegninger.

Les hele saken på Nordisk innovasjons hjemmesider.

​​​

 


CLIMIT © 2019