CLIMIT vil ha dine grensesprengende ideer

  Claude R. Olsen
25. oktober 2013
 
Kostnadene for å fange CO2 må kraftig ned dersom CO2-håndtering skal bli vellykket. CLIMIT vil motivere forskningsmiljøer og næringsliv til å tenke nytt for å få frem nye, grensesprengende ideer og lanserer en ny støtteordning for idéutvikling.​
‒ Dagens støtteordning under CLIMIT er godt innrettet for å støtte prosjekter som er kommet relativt langt i modning av selve ideen eller teknologien. CLIMIT har allerede flere innovative prosjekter i porteføljen, men utviklingen har vist at det er behov for å få frem et bredere spekter av ideer, spesielt innen CO2-fangst. Vi ønsker å motivere flere miljøer til å delta i dette arbeidet samt motivere til samarbeid mellom ulike fagmiljøer, disipliner og organisasjoner for å befrukte radikal nytenkning, sier seniorrådgiver Jørild Svalestuen i Gassnova og CLIMIT.

I disse dager er det lyst ut midler til idéutvikling der gode prosjektideer kan få opp til 200 000 kroner. CLIMITs mål med idéutviklingsmidlene er å bidra mer aktivt til prosessen som går forut for vanlige søknader til CLIMIT. Midlene deles ut til prosjektideer som passer både innenfor CLIMIT-FoU og CLIMIT-Demo.

Midlene kan for eksempel brukes til å arrangere en eller flere workshoper med folk fra ulike miljøer for å utvikle ideer som kan bli et CLIMIT-prosjekt i neste omgang. Eller det kan være støtte til et forskningsmiljø som har en god idé, men som aldri har fått satt seg ned og regnet på om den er mulig, fordi den har falt utenfor de ordinære prosjektene. Eller det kan være å undersøke om en idé er patentsøkbar.

Prosjektforslagene må dreie seg om teknologier for CO2-fangst eller integrerte prosesser med CO2-fangst (kraft, varme eller industri).

Vil prioritere tverrfaglig samarbeid

Det er vanlig å skissere innovasjonsprosessen som en trinnvis utvikling fra idé til kommersielt produkt. I virkeligheten er bildet langt mer komplisert. Ofte forandres målet underveis, det kommer opp nye ideer, og det blir nødvendig å ta et skritt eller flere tilbake og utvikle på nytt.

I alle disse fasene er sjansene for radikale innovasjoner større dersom aktørene tenker utover sin egen krets. Norges ledende posisjon på undervannsteknologi til olje- og gassindustrien kommer mye takket være innovasjonssystemer der flere bedrifter bidrar med sin kjernekompetanse. Statoil har for eksempel trukket inn innovasjonssystemene til leverandører som Aker Solutions, Kongsberg Gruppen og ABB, i sitt eget innovasjonssystem. Slike modeller ser CLIMIT-sekretariatet gjerne komme også for CO2-håndtering.

‒ Når du setter sammen folk fra ulike miljøer og bedrifter, får du inn hver partners kjernekompetanse. Vi oppfordrer søkerne til å tenke nytt når de setter sammen prosjektgruppene, i stedet for bare å bruke de samme, sier Svalestuen.

Rask behandling

Søknadene kan sendes inn allerede nå, og vil bli behandlet fortløpende. Svalestuen lover rask saksbehandling.

Les hele utlysningen h​​​er.​

​​​

 


CLIMIT © 2019