CLIMIT prioriterer innovativ CO2-fangst

  Claude R. Olsen
08. november 2012

Dersom CO2-håndtering skal lykkes, må kostnadene kraftig ned. CLIMIT-programmet vil derfor løfte frem flere prosjekter med høy grad av nytenkning og innovative løsninger i kommende utlysninger.
 

​Samtidig blir det strengere krav til tverrfaglighet, industrideltakelse og internasjonalt samarbeid.​

I den nye strategiplanen og programplanen legger styret i CLIMIT større vekt på innovative løsninger. Oppløftende nok er det allerede mange innovative prosjekter i gang fra de spede laboratorieforsøk til demonstrasjonsprosjekter. Teknologien spenner fra bruk av nanopartikler til å fange CO2 til storskalatest av solventer.

Åse Slagtern.jpg‒ Fortsatt er en av de store utfordringene for CO2‐håndtering at prosessene er energikrevende og krever høye investeringer. CLIMIT prioriterer derfor mer banebrytende løsninger, sier spesialrådgiver Åse Slagtern i Forskningsrådet og CLIMIT-FoU.​


  ​

Åse Slagtern i Forskningsrådet.

Ny programplan fra 2013

Ingen teknologier for CO2-fangst har så langt pekt seg ut som vinnere. Den nye programplanen, som trer i kraft fra årsskiftet, vil støtte utvikling av neste generasjons teknologier og banebrytende løsninger i en bred teknologiportefølje innenfor alle typer fangstteknologi. Løsningene skal bidra til reduserte kostnader over tid samt å redusere teknisk og økonomisk usikkerhet.

CLIMIT ønsker et enda tettere samvirke mellom forsknings- og utviklingsaktiviteter og utprøving i pilot- og fullskala anlegg, slik at lovende tester i laboratorieskala blir videreført til pilotskala.

Nye krav til søkerne

Et enkelt selskap har ikke alltid mulighet til å løfte komplekse produkter fra tegnebrettet til bred internasjonal utbredelse. Partnerskap mellom aktører med ulike muligheter og interesser kan gjøre det mulig å fullføre produktutviklingen fram til kommersialisering. Innovasjon vil også normalt styrkes dersom teknologiutviklingen foregår i grensesnittet mellom ulike fagmiljøer, eller miljøer som normalt konkurrerer. CLIMIT tar konsekvensen av dette og stiller strengere krav til internasjonalt samarbeid og samarbeid på tvers av faggrenser hos søkerne.

Jørild Svalestuen.gif‒ Vi understreker at det er viktig å knytte industrien til forskningsprosjektene slik at man får en krevende kunde og tydeliggjort hvilke behov som industrien har. Dette har vært ønsket fra CLIMIT hele tiden, men nå stiller vi enda større krav til samarbeid og internasjonal deltakelse. Innenfor forskningstemaene skal søkerne samarbeide med de beste i verden, sier seniorrådgiver Jørild Svalestuen i Gassnova og CLIMIT-Demo.

Jørild Svalestuen i Gassnova.

CLIMIT FoU og Demo har en bred og spennende portefølje innenfor CO2-fangst. Noen smakebiter er vist her:​

Seks lovende innovative CLIMIT-prosjekter på CO2-fangst​​​

‒ Vi ser fram til å følge med på hvordan de forskjellige konseptene utvikler seg og se hvilke som vil løftes fra laboratorieskala til demonstrasjonsprosjekter, sier Jørild Svalestuen og Åse Slagtern.

​​​


 ​

 


CLIMIT © 2019