CLIMIT på GHGT-11: Aminforskning vakte interesse

   
01. desember 2012

De tre partnerne CLIMIT, Mongstad fullskala CO2-fangst (CCM) og CO2 Teknologisenter Mongstad (TCM) presenterte resultatene fra forskning på helse- og miljøeffekter av CO2-fangst med aminer på verdens største CO2-konferanse.
 
GHGT-11 (Greenhouse Gas Technologies) ble i år arrangert i Kyoto i Japan. Konferansen samlet over 1250 forskere, industrideltagere og andre interessenter fra 53 land. Norge var meget godt representert med over 100 deltagere og 95 bidrag i form av foredrag, utstilling og en rekke postere. Det var bidrag fra en rekke CLIMIT-støttede prosjekter, FME-ene BIGCCS og SUCCSESS og fra det nordiske prosjektet NORDICCS.

Blant de utvalgte

Presentasjonen til Erik Gjernes (CLIMIT/Gassnova), Laila Iren Helgesen (CCM) og Yolandi Maree (TCM) var plukket ut blant mer enn 1200 abstracts som var sendt inn på forhånd og vurdert av eksperter. Les forskningsartikkelen som lå til grunn for foredraget: Health and environmental impact of amine based post combustion CO2 capture. Foruten det vitenskapelige innholdet viser artikkelen og presentasjonen også det gode samarbeidet mellom CLIMIT, CCM og TCM.

Aker Clean Carbon og TCM presenterte erfaringene fra de første månedene i drift. Les Operational experience and initial results from the first period at TCM

Stor breddehttp://www.gassnova.no/frontend/files/CONTENT/Japansk%20tre%20300.jpg

Tre.jpgKonferansen var delt inn i sju parallelle sesjoner med 300 foredrag hvorav rundt 30 fra norske delegater. Temaene for sesjonene var fangst, lagring, transport, integrerte systemer, industrielle kilder, «public acceptance», negative CO2-utslipp, demonstrasjonsprosjekter, bruk av CO2, reguleringer, politikk, kommersielle tema, utdanning og andre lagringskonsepter.

I tillegg hadde konferansen omfattende postersesjoner der mer enn 600 postere var presentert. De var heldigvis plassert etter tema slik at deltagerne lettere skulle finne frem. Et positivt trekk var at mange av bidragene til konferansen var et samarbeid mellom flere land. Også her var norske miljøer godt representert.


 


 

​CLIMIT-poster

CLIMIT-programmet hadde sin egen poster "The CLIMIT Programme and its Strategy for Norwegian Research, Development and Demonstration of CCS technology" (Poster session, Svein G. Bekken, Klaus Schöffel, Ståle Aakenes, Tore Hatlen, Åse Slagtern, Lars Erik Øi).

Alle innlegg og postere vil bli publisert.

Les også: TCM i fokus på verdens største CCS konferanse

Se Konferanseprogrammet ​​

​​​

 


CLIMIT © 2019