CLIMIT i prosjektsamarbeid med tyske COORETEC

   
1710.2013
CLIMIT-demo prosjektet BIGH2 Innovation (fase II) ble offisielt startet med et kick-off møte hos Deutsches Zentrum für Luft und Raumfart (DLR) i Stuttgart den 28. september 2011.
 

Prosjektet ledes av SINTEF Energi med Alstom og DLR som samarbeidspartnere. Prosjektet støttes av tyske myndigheter gjennom COORETEC og norske myndigheter gjennom CLIMIT-programmet.

Det totale prosjektet (fase I, II og III) har som mål å utvikle en eller flere brennerkonsept for mager "pre-mix" forbrenning av hydrogenrikt brensel i gassturbiner for kraftgenerering med NOx utslipp på nivå med "state of the art" lav-NOx forbrenningsteknologi for naturgass. Dette gjøres uten tilsetting av nitrogen eller andre midler for utynning og uten behandling av røykgassen etter forbrenningen.

Resultatene fra dette prosjektet vil ha stor betydning for pre-combustion CO2-fangst. Muligheten til å brenne hydrogenrikt brensel i kraftverk med lavt NOx utslipp er viktig for denne fangstteknologien.

Dette er et teknisk meget krevende prosjekt og Klaus Schöffel, leder av CLIMITs sekretariat ser det som meget positivt at SINTEF's ekspertise er internasjonalt anerkjent og at de her samarbeider med de fremste tyske og sveitsiske ekspertene på området.

Dette er det første prosjektet CLIMIT støtter sammen med det tyske COORETEC, sier Klaus Schöffel i en sluttkommentar​

 

​​​

​SINTEF Energi, Alstom, DLR


 


 

 


CLIMIT © 2019