CLIMIT gir støtte til ni nye FoU-prosjekter

FoU-prosjekter CLIMIT-FoU  
CLIMIT satser på nye innovative prosjekter innen fangst, transport og lagring av CO2. Totalt er det bevilget 77 millioner kroner til nye prosjekter.
CLIMIT støtter forskning på fangst, lagring og transport av CO2 (CCS)

​​​​​​​

IStockPhoto

På CLIMITs programstyremøte 3. desember ble det innvilget støtte til ni nye prosjekter. En kort oversikt over prosjektene er gitt her. Kontrakter med prosjektene vil bli signert i januar, og vi vil komme tilbake med mer informasjon om prosjektene så fort kontraktene er på plass.

Det kom hele 37 søknader til årets store utlysning på CLIMIT, og totalt ble det søkt om 357 millioner kroner. Konkurransen om de tilgjengelige midlene har vært hard, og kun de beste prosjektene har fått innvilget støtte. Dessverre er det mange gode søknader som har fått avslag, rett og slett fordi CLIMIT ikke har nok midler til å støtte alle gode søknader.

Ny utlysning om EO​R

Programstyret vedtok på samme møte at det skal gjennomføres en ny utlysning tidlig i 2015 med fokus på CO2-lagring kombinert med EOR (meroljeutvinning). I denne utlysningen vil det være et krav til samarbeid med forskningsmiljø i Nord-Amerika (USA og Canada). Programstyret savnet gode søknader på dette temaet ved årets utlysning, og ønsker derfor en egen utlysning på dette.​

FoU-prosjekter CLIMIT-FoU


CLIMIT © 2019