CLIMIT-forsker fremst blant de under førti

  Claude R. Olsen
18. september 2012

Jan Martin Nordbotten ved Universitetet i Bergen er blant de ti fremste av norske fremragende yngre forskerne i følge en rangering i Morgenbladet. Hans forskning har i stor grad vært finansiert gjennom CLIMIT-programmet.
 
Morgenbladet_bilag.jpgI juryens begrunnelse heter det blant annet: "En strålende formidler med gatekredibilitet."

Og videre: "Et stort felt innenfor moderne matematikk handler om hvordan man kan utnytte datamaskiner til å løse ligningene som beskriver verden rundt oss. Dette muliggjør beretninger om alt fra miljøfenomener som vær, vind og hav, til menneskeskapte objekter som skyskrapere, fly og oljeplattformer.

Nordbotten bruker denne innsikten til å forske på utfordringer som er felles for problemer relatert til lagring av CO2, geometrisk energiproduksjon og utvinning av petroleumsressurser. Her har han gitt fundamentale bidrag til metode, modellutvikling og forståelse av hvilke risikofaktorer som er viktige. Dette gir bedre grunnlag for å ta informerte politiske beslutninger om konkrete prosjekter."

Morgenbladet ga 14. september ut et bilag med presentasjon av de ti forskerne. Bilaget er støttet av Fritt Ord.

Stor betydning for industrien

Jan Martin Nordbotten. Foto. UiBI et av prosjektene ledet av Jan Martin Nordbotten har forskerne utviklet en arbeidsprosess som kan si noe om hvor Jan Martin Nordbotten.jpgsikkert et reservoar for lagring av CO2 er. Å investere i et lagringsreservoar er en beslutning til milliarder av kroner. Da trengs beregninger av reservoaret og kunnskap om hvordan de skal gjøres.

‒ Med vår arbeidsprosess kan man kvalitetssikre beregningene. Et klassisk eksempel er at man er interessert i hvordan CO2-en beveger seg i et tusenårsperspektiv. Det vil knytte seg stor usikkerhet til svaret. Det er rett og slett for mye som er ukjent. Vår arbeidsflyt går på å karakterisere hvor stor usikkerheten er. Er den én, ti eller hundre prosent, sier Nordbotten.

Prosjektet har resultert i et veikart som industrien og myndighetene kan bruke. Resultatene ble første gang presentert på en workshop i Bergen i november 2011 og i internasjonale tidskrift i 2012. Resultatene er også diskutert med oljeselskaper og Oljedirektoratet.

Artikkel om CLIMIT-pros​​jektet

Morgenbladets bilag kan kjøpes her

​​​

 


CLIMIT © 2019