CLIMIT-dagene bør bli årlige

CLIMIT-dagene  
18. oktober 2010
Konferansen for aktørene i CLIMITs portefølje ga mersmak. Evalueringen viser at deltagerne var svært fornøyd og ønsket en årlig gjentagelse.
 

Ni av ti deltagere svarer "ja, absolutt" på spørsmål om de har hatt utbytte av CLIMIT-dagene 2010. Det er første gang CLIMIT-programmet har arrangert en konferanse for og med de sentrale forskerne i CLIMITs prosjekter og med CLIMITs sekretariat.

De aller fleste hadde mest nytte av foredragene og nettverksbyggingen viser svarene i evalueringen etter konferansen. Og de vil gjerne ha mer.

- Fem av seks ønsker en tilsvarende konferanse enten årlig eller oftere, men de ønsker samtidig flere sesjoner på snevrere områder slik at de kan snakke mer med andre som jobber på samme område, sier spesialrådgiver Aage Stangeland i Forskningsrådet og CLIMIT.

CLIMIT-dagene ble arrangert på Soria Moria i Oslo 12.-13. oktober og samlet snaue 100 deltagere fra forskning, næringsliv og myndigheter innenfor CO2-forskning, utvikling og demonstrasjon. De fikk med seg en blanding av statusrapportering fra et utvalg av CLIMITs mange prosjekter, og fra FME-sentrene for CO2-håndtering, paneldebatter om hvordan få ned kostnadene, sikre trygg lagring og hva som skal til for å gjøre CO2-håndtering kommersiell. Rundt-bordet-diskusjoner, kaffepauser og middag resulterte i mye ny nettverksbygging.

- Det var spesielt gledelig at mange inviterte forskere fra andre institusjoner til samarbeid. Det er noe vi prøver å oppnå i CLIMIT, sier spesialrådgiver Trygve Riis i Forskningsrådet og CLIMIT.

CLIMIT-dagene


CLIMIT © 2019