CLIMIT Summit: Nettverking

  Claude R. Olsen
01. mars 2013

Aldri har deltagelsen vært større på CLIMIT-dagene. Det myldret i poster-områdene og rundt kaffe- og vann-automatene. Nettverking er stikkordet.
 

musikk.jpgMen også internasjonalisering, innovasjon og nytenking. Jazzmusiker Håkon Kornstad satt tonen med sin saksofon med fengende og ettertenksomme rytmer.

CLIMIT Summit (også kalt CLIMIT-dagene) ble arrangert for tredje gang på Soria Moria i Oslo 25. - og 26. februar 2013. Temaene de to dagene konferansen varte var CO2-håndtering internasjonalt, presentasjoner av prosjektresultater, internasjonalt samarbeid og innovasjon. Rundt 200 deltagere fra forskningsmiljøer, industri og myndigheter deltok på konferansen som i tillegg viste ca 70 postere om ulike CLIMIT-prosjekter.

Se også CLIMIT-dagene 2013: -Konferanse med internasjonalt tilsnitt

Presentasjonene fra CLIMIT Summit vil bli lagt ut på climit.no.

Det var stort engasjement og gode samtaler i posterområdene der det var trangt om plassen.

http://www.gassnova.no/frontend/files/CONTENT/Poster%202%20Foto%20Claude%20R.%20Olsen.jpg

Liv-Margrete Bjerge.jpg 


Liv-Margrete Bjerge fra Norcem har nylig fått invilget støtte fra CLIMIT for å bygge pilot for CO2-fangst fra sementfabrikken deres i NORCEM. Gassnovas geolog Niels Peter Christensen gir gode råd om hvordan CO2-en kan lagres.

Erik Gjernes.jpg
 

Erik Gjernes fra Gassnova og Merete Grung i NIVA i dyp faglig diskusjon om nye og spennende resultater presentert på CLIMIT-dagene.


Bjørg Andresen.jpghttp://www.gassnova.no/frontend/files/CONTENT/Poster%204%20Foto%20Claude%20R.%20Olsen.jpg


 


CLIMIT vil ha nye og innovative fangstmetoder. Bjørg Andresen fra IFE og ZEP Power er på ballen, og Gassnovas Stein Koren virker fornøyd.

http://www.gassnova.no/frontend/files/CONTENT/Kaffepause%202%20Foto%20Claude%20R.%20Olsen.jpgMarion Børresen.jpg 


Marion Børresen fra NGI, Charlotte Krafft fra CMR og Astri Kvassnes fra NIVA er godt fornøyd med årets arrangement.

Alle foto: Claude R. Olsen

 


CLIMIT © 2019