CLIMIT-FoU utlyser 64 millioner kroner til nye prosjekter

   
11. juni 2013

CLIMIT-FoU har nå publisert høstens utlysning for forskerprosjekter, kompetanseprosjekter og innovasjonsprosjekter. Denne utlysningen har en ramme på 64 millioner kroner til nye prosjekter.
 

​Søknadsfrister

Forskerprosjekter (FP): 4. september 2013.
Kompetanseprosjekter i næringslivet (KPN): 4. september 2013.
Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN): 16. oktober 2013.

Fullstendig utlysningstekst

Forventer mange gode søknaderhttp://www.gassnova.no/frontend/files/CONTENT/2013-06-11%20Aage%20Stangeland%20250.jpghttp://www.gassnova.no/frontend/files/CONTENT/2013-06-11%20Aage%20Stangeland%20200.jpg

Aage Stangeland.jpgNorske forskningsmiljøer er verdensledende på mange områder innen CO2-håndtering, mye takket være CLIMIT-programmet som helt siden 2005 har bidratt med betydelige midler til banebrytende forskning. Programkoordinator Aage Stangeland ser frem til høstens søknadsfrist.

- Forskningsaktiviteten innen CO2-håndtering er høy i Norge, og vi forventer derfor mange og gode søknader, sier Stangeland.

Programkoordinator Aage Stangeland i CLIMIT-FoU. Foto: Forskningsrådet

Hard konkurranse

CLIMIT-programmet fikk 33 søknader på tilsvarende utlysning i fjor. Da ble det søkt om fem ganger mer penger enn CLIMIT-FoU hadde budsjett til. Det er altså hard konkurranse om midler fra CLIMIT-programmet.

Denne gang lyses det ut 64 millioner kroner, og CLIMIT-sekretariatet ønsker nye prosjekter som kan utvikle ny og innovativ teknologi for CO2-fangst, samt prosjekter som kan bidra til storskala CO2-lagring i Nordsjøen.

Innovativ CO2-fangst

CLIMIT vil gjerne ha søknader knyttet til langsiktig utvikling av nye og innovative løsninger for CO2-fangst. Det er stort behov for på sikt å få fram helt nye konsepter som kan gi vesentlige kostnadsreduksjoner ved fangst av CO2 knyttet til industriprosesser eller kraftproduksjon. Inkludert i dette er det som kan klassifiseres som neste generasjon fangstteknologi.

Storskala CO2-lagring

Den teoretiske lagringskapasiteten i Nordsjøen er svært stor, og i utlysningen åpnes det for søknader som kan bidra til å realisere kommersielle storskala lagringsprosjekter i Nordsjøen. Dette omfatter tema som lagringskapasitet, injektivitet og monitoreringsteknologier.

Internasjonalt samarbeid

Både Forskningsrådet og CLIMIT jobber for økt internasjonalt samarbeid, og oppfordrer søkerne til å legge vekt på godt internasjonalt samarbeid i prosjektene.

Prosjektporteføljen

Nye søknader vil bli sett i sammenheng med pågående prosjekter i CLIMIT-programmet. Det er ønskelig med prosjekter på nye tema som ikke er dekket av pågående prosjekter. Det vil kun i begrenset grad bli innvilget nye prosjekter på tema som allerede er dekket av pågående prosjekter.

- Det må i så fall være usedvanlig gode søknader, sier Stangeland.

Dette betyr at det blir viktig for søkerne å sette seg inn i CLIMITs prosjektportefølje. 

CLIMIT FoUs prosjektportefølje

Husk også​

Vi minner også om Utlysning av prototyp og demonstrasjonsprosjekter.
Dette er en åpen utlysning gjennom CLIMIT-Demo, administrert av Gassnova.

​​​

 


CLIMIT © 2019