CLIMIT-FoU portefølje

utlysning  
Det er publisert en ny utlysning på CLIMIT-FoU og aktører som ønsker å sende inn en søknad bør ha kjennskap til hva det forskes på i pågående prosjekter. Artikkelen på forskningsradet.no gir en god oversikt.
CLIMIT støtter forskning på CO2-håndtering (CSS)
 

​Les mer på forskningsradet.no.

 

utlysning


CLIMIT © 2019