CLIMIT-Demo søker etter nye høyeffektive prosesser

   
21. oktober 2013

 

​CLIMIT-programmet vil med dette sette søkelyset på å støtte utvikling av nye høyeffektive prosesser som ikke tar utgangspunkt i små inkrementelle forbedring av tradisjonelle teknologier, men som har potensial for sprangvis reduksjon av karbonfangstkostnad.

Tidsbegrensing

Støtteordningen gjelder for inneværende år.

Omfang

Søker kan bevilges inntil kr 200 000 for å gjennomføre tekniske beregninger, patentsøk, gjennomføre workshops/"kreative prosesser" med relevante tverrfaglige og gjerne internasjonale fagmiljøer som vil være nødvendig for å kvalifisere ideen frem mot en et videre utviklingsløp under eksisterende virkemiddelapparat i CLIMIT.

Søknader vil falle inn under ESA's kategori tekniske forstudier til industriell forskning. Til "små og mellomstore" bedrifter kan det gis opp til 75 prosent støtte, mens det kan gis opp til 65 prosent støtte til "store bedrifter".

Behandling av søknader vil bli gjennomført av CLIMIT-sekretariatet under full konfidensialitet.

Kriterier for evaluering av ideer:

  • Potensial mhp klar forbedring I CAPEX/OPEX/HMS samt innovasjonshøyde
  • At det teoretiske grunnlaget er tilstrekkelig sannsynliggjort og dokumentert
  • At teknologi har potensial for industriell implementering
  • Relevans ift. CLIMIT programplan og ihht regelverk for CLIMIT-demo 

Tidsbegrensing

Støtteordningen gjelder for inneværende år.

Omfang

Søker kan bevilges inntil kr 200 000 for å gjennomføre tekniske beregninger, patentsøk, gjennomføre workshops/"kreative prosesser" med relevante tverrfaglige og gjerne internasjonale fagmiljøer som vil være nødvendig for å kvalifisere ideen frem mot en et videre utviklingsløp under eksisterende virkemiddelapparat i CLIMIT.

Søknader vil falle inn under ESA's kategori tekniske forstudier til industriell forskning. Til "små og mellomstore" bedrifter kan det gis opp til 75 prosent støtte, mens det kan gis opp til 65 prosent støtte til "store bedrifter".

Behandling av søknader vil bli gjennomført av CLIMIT-sekretariatet under full konfidensialitet.

Kriterier for evaluering av ideer:

  • Potensial mhp klar forbedring I CAPEX/OPEX/HMS samt innovasjonshøyde
  • At det teoretiske grunnlaget er tilstrekkelig sannsynliggjort og dokumentert
  • At teknologi har potensial for industriell implementering
  • Relevans ift. CLIMIT programplan og ihht regelverk for CLIMIT-demo 

Søknad

Sendes Hans Jörg Fell, hjf@gassnova.no


 

Søknadsfrist

Åpen utlysing, ut 2013​

​​​

 

 


CLIMIT © 2019