CLIMIT årsmelding 2013

årsmelding  
Sekretariatet i CLIMIT har laget en felles årsmelding for FoU- og demodelen. Den inneholder sekretariatets aktiviteter samt omtale av noen av CLIMITs prosjekter.
CLIMIT støtter forskning på CO2-håndtering (CSS)

​​​

 

CLIMIT årsmelding 2013

- Nøkkelen til suksess ligger i å være proaktiv og bygge nettverk, nasjonalt og internasjonalt. Vår nye

programplan 2013-2020 definerer teknologiske gap i forhold til resultatmålene. Jobben blir å bidra til å lukke gapene, sier Hans Jörg Fell, leder av teknologi og kompetanse i Gassnova og leder av CLIMIT-sekretariatet.​

CLIMIT fikk i 2013 økt tildeling fra staten på totalt 30 MNOK som fordeles likt på forskning og utvikling (FoU) og demonstrasjon av teknologi (Demo). CLIMIT har bevilget millionbeløp til prosjekter av høy kvalitet og identifisert teknologiløsninger som kan få ned kostnadene ved CO2-håndtering og muliggjøre lagring.  Fra en naturlig start fra forskning og utvikling har CLIMIT etter hvert også fatt flere og flere pilotprosjekter. En milepæl i så henseende er bevilgningen i 2013 til det første fangstprosjektet fra en industriell utslippskilde; Norcems sementfabrikk i Brevik.

CLIMIT står sentralt i Norges satsing innenfor CO2-håndtering. Etter et år med ny strategi- og programplan har CLIMIT i 2013 allerede gitt positive bidrag til å nå de overordnede mål innenfor CLIMITs satsingsområder. 


 

årsmelding


CLIMIT © 2019