44th IEAGHG R&D Programme ExCo Meeting

  Åse Slagtern
09. oktober 2013

“44th IEAGHG R&D Programme” hadde sitt ExCo møte i Stockholm 2-3 oktober 2013.
 

​​​

Nederland og Tyskland har meldt ifra at de trekker seg fra IEAGHG R&D programmet. Forshungzentrum Jülich GmbH ønsker imidlertid å være selskapsmedlem når Tyskland nå trekker seg. Dette vil tre i kraft når CERT (Committe on Energy Research and Technology i IEA) har akseptert dette.

Nyttige informsjonsnotater

IEAGHG utgir en rekke korte informasjonsnotater som publiseres på IEAGHG sin nettside. Her finnes tema som geo-engineering, HFC, vannforbruk, etc. De større studiene som blir gjennomført finnes på CLIMIT sine nettsider (passord og brukernavn er climit). Ferdigstillelse av studier pleier å bli publisert under CLIMIT nyheter. Etter 6 mnd er studiene åpne og legges ut på IEAGHG sine sider.

Status på demonstrasjonsprosjekter er at Boundary Dam er under konstruksjon, Gorgon og Quest i utviklingsfase. I Europa ble det pekt på UK-konkurransen og at CCS-prosjektet White Rose er meldt inn fra UK i NER300 runde 2. ROAD-prosjekter står fremdeles på hold pga manglende finansiering. Til slutt ble selvfølgelig Norges nye CCS-strategi tatt opp, og det ble informert om kansellering av fullskala Mongstad, men med økt fokus på utvikling samt evaluering av nye mulige fullskala prosjekter med forventet oppstart 2020.

Det jobbes med operasjonalisering av CCS i CDM. Blant annet har IEAGHG-sekretariatet gitt input på hvordan vurdere CO2-regnskapet i et lager. Avvik i CO2-strømmen i forhold til beregninger må vurderes spesifikt fra sak til sak og baseres på risikovurdering ut i fra hvilket stadium prosjektet er på. Tilsvarende må også interaksjon mellom geologiske formasjoner baseres på risikovurdering fra sak til sak. Dette vil bli tatt opp på neste COP-19-møte i Warzawa 11-22. november.

Det har vært møte i forbindelse med ISO TC256 i Kina i september. Det er satt opp følgende arbeidsgrupper: WP1 Fangst, WP2 Transport, WP3 Lagring, WP4 Kvalifisering og verifisering, WP5 Tverrfaglige utfordringer og WP6 CCS med EOR. Den siste arbeidsgruppen er ny og USA og Norge har ansvar for denne. Mer om dette finner dere her.

Følgende studier er under arbeid eller vil snart bli publisert fra IEAGHG:
 


Test injection study

Dette er en studie som tar for seg erfaring fra tidligere gjennomførte injeksjonsstudier. Data fra 45 små og 43 store prosjekter er samlet. Rapporten oppsummerer erfaring og "best practice" fra disse. Det er ingen prosjekter som er like, men det er mye å lære fra hvert prosjekt. Evaluation of reclaimer waste disposal

Denne rapporten tar for seg reclaimer-avfall, identifiserer degraderingsprodukter og mekanismer for dannelse av degraderingsprodukter. Forskjellige reclaimer-teknologier blir evaluert. Videre blir behandling av reclaimer-avfall evaluert. Reclaiming og reclaiming-avfall fra post combustion fangst på både kullkraft (PC) og gasskraftverk (NGCC) blir studert.
 


Biomass CCS guidance on accounting for negative emissions

Denne rapporten diskuterer hvordan man kan føre CO2-regnskap for Bio-CCS. Bio-CCS får ikke kreditt for negative utslipp under for eks EU-ETS, og spørsmålet er hvordan dette kan gjøres for å gi et insentiv til utbygging av Bio-CCS.En utfordring med å føre CO2-regnskap for Bio-CCS er livsløpsanalyser. Hvordan føre regnskap for utslipp som følge av produksjon og transport av biomasse, og hvordan føre regnskap for utslipp som følge av endret bruk av landareal?
 


Review of CO2 storage in low permeability strata

Rapporten studerer potensialet for CO2-lagring i reservoar med lav permeabilitet. Dette er relevant for land som Sør-Afrika og India siden denne typen reservoar er lokalisert nærmere kullkraftverk enn aquipheres og tomme olje og gassfelt. Denne reservoar-typen har også felles egenskaper med reservoarene som undersøkes på Svalbard.

Nye studier som vil bli gjennomført i regi av IEAGHG er følgende:
· Value of Flexibility in CCS Power Plants

· What Have We Learnt from Large Scale Operational Projects

· Low Hanging Fruit for CCS implementation

· Evaluation and Incorporation of Future Improvements in CO2 Post Combustion Capture Technologies

· Production of Hydrogen with CO2 Capture

· Review of Offshore Monitoring Techniques

· Design and Costs of Full Scale Solid Looping CO2 Capture Plants

Dette er litt flere studier enn budsjettet kan dekke. Imidlertid vil "Low hanging fruit" starte som en intern utreding i IEAGHG-sekretariatet. Likeledes vil Solid looping ikke komme i gang før til neste år. Global CCS Institute omorganiseres. De vil ikke få mer støtte direkte fra myndighetene i Australia. Arbeidet til GCCCI vil framover i større grad være basert på ønsker fra medlemmene. Det arbeides med hvordan GCCSI og IEAGHG skal samarbeide framover.

I 2014 vil sommerskolen arrangeres i USA ved University of Texas, Austin.

GHGT konferansene:

Proceedings fra GHGT-11 skal nå være tilgjengelig online.
GHGT-12 Austin Texas, USA, 5-9 oktober 2014
GHGT-13 Lausanne, Sveits, 18-22 november 2016​

​​​

 


CLIMIT © 2019