Bioenergi med CO2-håndtering

  Claude R. Olsen
Det er en besnærende tanke å fyre kraftverk med biobrensel, fange CO2-en fra røykgassen og deponere den. Da blir bioenergi ikke bare karbonnøytral, men karbonnegativ. CLIMITs workshop viste at det er mulig å få til, men utfordrende økonomisk.
CLIMIT støtter forskning på CO2-håndtering (CSS)
iStockPhoto

Sentrale aktører fra forskning og industri møttes for å se på mulighetene for bioCCS (bioenergi med CO2-håndtering) i Norge og internasjonalt, og hvordan norske aktører kan bidra.

- CLIMIT har som ambisjon å bidra til bioCCS, sier analytiker Tore Hatlen i Gassnova og CLIMIT.

Internasjonalt begynner det å komme i gang forsøk.

I Illinois i USA ligger verdens eneste operative prosjekt for bio-CO2-håndtering. CO2 fra en etanolfabrikk fanges og injiseres i en akvifer. Planen er å fange 1,5 millioner tonn CO2.

I Storbritannia planlegger landet største kraftverk DRAX Power Station å erstatte kull med biomasse i tre av seks enheter.

Blant deltakerne på workshopen var representanter for Borregaard, Statkraft, Norske Skog, ZEG Power, Universitetet for miljø- og biovitenskap, SINTEF og finske VTT.

Blant konklusjonene var:

  • Kraftverk fyrt med biobrensel kombinert med CO2-fangst er det mest effektive karbonnegative konseptet.
  • Fangst av CO2 fra produksjon av biodrivstoff (som etanol) har lave fangstkostnader, men mulighetene for transport og lagring fra mindre punktkilder er usikker.
  • Regjeringen vil foreløpig ikke øke innblandingen av biodrivstoff fra dagens 3,5 prosent på grunn av usikkerhet om konsekvensene av endret landbruk.
  • Generelt trengs rammebetingelser og incentivordninger for at bioenergi med CO2-håndtering skal vokse.

Presentasjonene kan lastes ned her (krever passord fra CLIMIT).

 

 


CLIMIT © 2019