20 søknader til FENCO-NET

   
06. juni 2013

Aktører i Storbritannia, Norge, Polen og Hellas har sendt inn til sammen tjue søknader til FENCO-NET om støtte til prosjekter innenfor CO2-håndtering. Planen er å gi støtte til tre-fire av dem.

​​

 

​Flest søknader kom innenfor temaet CO2-fangst med 13. Lagring fikk tre søknader. Det samme gjorde overvåking, mens transport fikk en søknad.

Til sammen søkte de 20 prosjektene om 13 millioner euro med totalbudsjetter på til sammen 14 millioner euro.

Les mer om FENCO-NET og utly​sningen.

 


CLIMIT © 2019