11 nye CLIMIT-prosjekter

  Aage Stangeland
CLIMITs programstyre har innvilget støtte til 11 nye prosjekter. Prosjektene skal utvikle neste generasjons teknologi for CO2-fangst og gi ny kunnskap om CO2-lagring.
 

​​Publisert: 06. desember 2013

Forskningsrådet har denne høsten behandlet hele 29 søknader til CLIMIT-programmet. Søknadene er i all hovedsak av svært god kvalitet, og dette vitner om sterke norske forskningsmiljøer innen CO2-håndtering.

 Tilgjengelig budsjett for høstens utlysninger er 68 millioner kroner mens det er søkt om tre ganger så mye, totalt 214 millioner kroner. Det betyr at det dessverre ikke er tilstrekkelig med midler til å støtte alle gode søknader.

CLIMITs programstyre behandlet søknadene på sitt møte 4. desember, og 11 søknader ble innvilget støtte.

De 11 søknadene representerer en ny giv innen forskning på neste generasjons teknologi for CO2-fangst. I tillegg vil det bli utviklet simulatorer for CO2-transport. Flere av prosjektene vil også frembringe ny kunnskap innen CO2-lagring, og det forventes at dette vil kunne bidra til storskala CO2-lagring i Nordsjøen.

De nye prosjektene er kort beskrevet nedenfor.​

Prosjektnr, prosjekttittel og prosjektansvarligInnvilget støtte (MNOK)Prosjektets innhold
233694 - Water-carbon dioxide emulsions for improved CO2 sequestration and enhanced oil recovery in depleted carbonate reservoirs (Universitetet i Bergen)3,29Kartlegge hvordan overflateaktive stoffer I emulsjoner kan gi økt EOR-effekt og samtidig sikre langtidslagring av CO2 .
233716 - UNcertainty reduction in monitoring methods for Improved accuracy of CO2Quantity Estimates (SINTEF Petroleumsforskning)6,4Videreutvikle CSEM (elektromagnetisk målemetode) som teknologi for overvåkning av CO2-lagre.
233722 - Hydrogen Use in CO2 Capture Technologies (SINTEF Energi)9,5Etablere nye modeller for hydrogenforbrenning og dermed legge grunnlag for nye og bedre hydrogenturbiner.
233736 - Protection of Caprock Integrity for Large-Scale CO2 Storage  (UNI Research)13,04Ved å kombinere forskning innen geomekanikk, geokjemi og fluidmekanikk vil prosjektet gi ny kunnskap om takbargarter i CO2-lagre. Dette vil gi økt kompetanse om hvordan CO2 kan lagres på en sikker måte.
233776 - Evolutionary de novo design of absorbents with optimal CO2 capturing properties (NTNU)9,631Utvikle metode for å identifisere forbedrede adsorbenter til CO2-fangst.
233804 - Carbon Capture in Molten Salts(Universitetet for miljø- og biovitenskap)4,875Videreutvikle en lovende teknologi for CO2-fangst i saltsmelter.
233818 - Shaping of advanced materials for CO2 capture processes (SINTEF)7,2Videreutvikle CO2-fangstmetoder basert på trykk- og temperatursving. Nye materialer skal syntetiseres og testes.
233893 - Ensuring well integrity during CO2injection (SINTEF Petroleumsforskning)7,2Prosjektet vil gi ny kunnskap om effekter på CO2-brønner ved store temperatursvingninger.
235128 - Treatment of water-CO2 mixtures including fluid flow and thermodynamic(Petrell)2,37Videreutvikling av simulator for CO2-transport. En ny termodynamisk modell vil bli integrert i simulatoren.
235129 - Simulation of CO2 behaviour in flow and depressurization, additional funding(Petrell)1,89Videreutvikling av simulator for CO2-transport. En ny modell for faseoverganger vil bli integrert i simulatoren.
235132 - Production of power and valuable chemical feed stock with integrated CO2capture (Prototech)3,0Utvikle teknologi som integrerer kraftproduksjon, CO2-fangst, reaktorteknologier og brenselcelle 

 

 


CLIMIT © 2019