- Prioriter transport og lagring av CO2 fremfor fangst

SUCCESS; transport og lagring; Tekna; CO2-konferansen Claude R. Olsen
Norge må konsentrere seg om de områdene av CO2-håndtering der vi har best kompetanse og kan bidra best internasjonalt mener Per Aagaard. - Hvis det eneste regjeringen oppnår i 2020 er få et komplett CO2-fangstanlegg, har den feilet!

​Lagring i Nordsjøen er vår lekegrind.

Illustrasjon: Statoil​

​Per Aagaard som er professor ved Universitetet i Oslo og vitenskapelig leder ved forskningssenteret SUCCESS, ønsker en dreining i norsk innsats på CO2-håndtering.

Per Aagaard.jpg- Forskning og utvikling på karbonfangst har gjennom CLIMIT-programmet og ved å tiltrekke seg industrifinansiering, klart å bygge opp et veldig bra teknologimiljø i Norge. Men har Norge de naturgitte forutsetninger for fangst? Denne teknologien mener jeg er mer knyttet til de store industrilandene og de som produserer mye fossilt CO2, sa Aagaard på CO2-konferansen 2014 under Teknas kursdager i Trondheim.

Potensialet for Norge innenfor CO2-håndtering ligger i transport og lagring sier professor Per Aagaard. Foto: Claude R. Olsen

Derimot ser han store potensialer i transport og lagring.

- Norge har sammen med naboland bygget et kjempenettverk for gasstransport, og er verdensledende på flerfase rørtransport. Kompetanse på transport av gass med skip har vi også. Norge har alle forutsetninger for å klare å transportere CO2 i et fremtidig europeisk system for CO2-håndtering. På lagring har vi snart tjue års erfaring der teknologien er delvis integrert med oljeindustrien. Et enormt antall mennesker jobber i disse sektorene. Dette er noe Norge kan. Det er lekegrinda vår! sier Aagaard.

Strategisk viktig

Han peker på at de store utslippskildene ikke er i Norge, men i Europa. Og at befolkningen på kontinentet sin motstand mot lagring er på land og ikke i Nordsjøen.

- Norge har en strategisk interesse av en storskala anvendelse av CO2-håndtering. Det er et stort lagringspotensial på norsk sokkel, men svært begrenset med CO2 fra norsk kilder. Utslippene sitter i Europa mens Norge har lagringsplass. Men vi mangler i dag et kommersielt marked for CO2. En mulighet er å kombinere en storskala CO2-lagring og økt oljeutvinning med CO2, sier Aagaard.

FMEene BIGCCS og SUCCESS har sett på om en industriell politisk visjon kan erstatte den krevende kunden som vanligvis trengs i et marked. De lanserte i fjor en studie om et sentrallager i Nordsjøen og fant at det er teknisk gjennomførbart. Les mer her​.

- Europa trenger CO2-håndtering, men fremdriften er altfor langsom. Vi trenger å gjøre noe skikkelig for å komme i gang. Kombinasjonen EOR og lagring kan skape et marked for CO2 og få ned kostnadene. Men vi trenger å få infrastruktur på plass. Her bør norske myndigheter hjelpe til, eventuelt sammen med andre land, sier Aagaard.

- I CO2-håndteringsverdenen er det transport og lagring som kan gi arbeidsplasser og sikre norsk industri. Hvis det eneste regjeringen oppnår frem til 2020 er å få et komplett  CO2-fangstanlegg klart, har regjeringen feilet! sier Aagaard.

For beskjeden

Oscar Graff i Aker var ikke enig i Aagaards analyse.

- Norsk industri klarer å lage fangstanlegg. Du er alt for beskjeden når det gjelder fangstdelen, sier han direkte til Aagaard.

- Vi har et av de største og beste testanlegg for CO2-håndtering på Mongstad, og vi er ledende i verden når det gjelder erfaring med å rense gasskraft. Norcem har også kommet godt i gang. På sementsiden er det ganske unikt. Så når det gjelder fangst av CO2 er vi ganske langt fremme i Norge, sier Graff.

For å lykkes med CO2-håndtering må både fangst, transport og lagring på plass, det er alle enige om. Men det er altså delte meninger om hvor man bør starte.

SUCCESS; transport og lagring; Tekna; CO2-konferansen


CLIMIT © 2019