Nyhet Climit Norsk

test  
Test test:
Gjennom CLIMIT yter Gassnova tilskudd til prosjekter som omfatter kunnskaper og løsninger for:
    Prosesser for kraftproduksjon fra naturgass med CO2-håndtering.
    
 

CLIMIT-programmet er det norske nasjonale programmet for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for fangst, håndtering og disponering av CO2 i forbindelse med gassbasert energiproduksjon fra fossile brensler. Programmet administreres av Gassnova i samarbeid med Norges forskningsråd. Gjennom CLIMIT yter Gassnova tilskudd til prosjekter som omfatter kunnskaper og løsninger for:

  • Prosesser for kraftproduksjon fra naturgass med CO2-håndtering.
  • Teknologi for CO2-fangst i forbindelse med kraftproduksjon.
  • Kompresjon og transport av CO2.
  • Langsiktig fjerning av CO2 fra atmosfæren i form av enten injeksjon i geologiske formasjoner eller andre bruksområder.
  • Sammenhengen av teknologier i en verdikjede for å sikre realisering av gasskraftverk i Norge med CO2-håndtering.

Gassnova SF og Norges forskningsråd samarbeider om programmet som bevilger i overkant av 200 millioner kroner i året til de beste prosjektene innenfor CCS.

Gassnova SF, CLIMIT, Dokkvegen 10, N-3920 Porsgrunn
Norges Forskningsråd, Pb. 2700 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
E-post: post@climit.no
Nettredaktør: lld@gassnova.no
RSS
CLIMIT © 2014

test


CLIMIT © 2019