Åtte nye konsepter går til finalen

   
Første evalueringstrinn av søknadene til CLIMITs utlysning "Nye konsepter for CO2-fangst" med utlysningsfrist 21. mai, er nå gjennomført. Av de 14 søknadene er åtte søkere valgt ut til å presentere prosjektet sitt muntlig for et internasjonalt panel. 
(Fangstanlegg)

​Prosjektsøknadene viser flere nye angrepsmåter på CO2-håndtering.

Foto: Sverre Jarild

Internasjonale eksperter har evaluert de 14 søknadene og rangert dem. I evalueringsprosessen har nyhetsgrad og potensial hatt størst vekt. ​

– Alle de åtte søknadene som går videre til evalueringstrinn 2, har meget høy faglig kvalitet, sier spesialrådgiver Åse Slagtern i Forskningsrådet og CLIMIT.

Flere relativt unge forskere og forskningsgrupper som tradisjonelt ikke sender inn søknader om CO2-fangstprosjekter til CLIMIT, er med blant prosjektene som går videre. Blant prosjektene er det flere nye angrepsmåter på CO2-håndtering.

– Dette kan resultere i en ny teknologi for CO2-fangst med betydelig bedre effektivitet og reduksjon av kostnader for CO2-fangst. Noe som var viktige mål med utlysningen, sier hun.

Hard konkurranse

Budsjettet for utlysningen er 25 millioner kroner. De åtte ​prosjektene søker om totalt 65 millioner kroner, så det er fremdeles hard konkurranse om de tilgjengelige midlene. Det forventes at rundt tre prosjekter får innvilget støtte.

Søknadene som går videre, kommer fra SINTEF, IFE og NTNU.  I tillegg til søkerne er UiB, UiO og internasjonale partnere involvert i søknadene.

Det endelige vedtaket om hvem som vinner konkurransen om det mest innovative og lovende konseptet for CO2-fangst, vedtas av CLIMITs programstyre.

– Vi gleder oss til den siste runden der prosjektene blir presentert, og det blir spennende å høre hva det internasjonale panelet synes om nyhetsgraden og potensialet til prosjektene, sier Åse Slagtern.

Disse går videre til evalueringstrinn 2

Project no​​TitleInstitute
239818Novel materials and reactor concept to oxygenate steam for autothermal gasification and reformingSINTEF MATERIALER OG KJEMI AVD OSLO
239787Magnetic separation of CO2 through sorption on
magnetic hybrid nanoparticles
SINTEF MATERIALER OG KJEMI AVD OSLO
239799Superlyophobic surfaces for efficient separation and droplet condensation of CO2SINTEF ENERGI AS
239765Argon-based reciprocating engine cycle as a novel concept for power generation with pre-combustion CO2 captureSINTEF ENERGI AS
2397893rd GENERATION SOLVENT MEMBRANE CONTACTORNTNU
239764CO2 capture by preferential hydrate formation from flue gas systemsIFE
239778Capture of CO2 in Confined Surfactant GeometriesNTNU
239802Combined fixed bed processes for improved energy efficiency and with low penalty for CO2 captureSTIFTELSEN SINTEF​


 

 


CLIMIT © 2019