Åpning av nytt forskningsanlegg for CO2-fangst

   
29.04.2010
Torsdag 29. april er det åpning av CO2-laben på Tiller. Gassnova vil under åpningen være representert med blant annet administrerende direktør Bjørn-Erik Haugan som vil holde et av hovedinnleggene under åpningen.
 

​​De nye fasilitetene på Tiller er viktige for forskningen innen CO2-fangst og inneholder blant annet et 25 meter høyt absorpsjonstårn. Det skal testes ulike kjemiske løsninger for å fange CO2 og det er bygget inn to vasketrinn. Det vil bli studier av selve vaskeprosessen, noe som ikke har vært utprøvd i denne skalaen tidligere. Det er samtidig lagt opp til omfattende utslippsmålinger.

Forskningsprogrammet SOLVit, som er et samarbeid mellom Aker Clean Carbon, Sintef og NTNU med støtte fra CLIMIT-programmet, vil gå over åtte år og den nye forsøksriggen på Tiller vil være et viktig redskap for blant annet å teste ut energieffektive kjemikalier for CO2 fangst. Resultater herfra vil også være med å fortelle oss hvordan fangst av CO2 arter seg i større kolonner som vil være av stor betydning for oppskalering, også for CO2 Technology Centre Mongstad som et eksempel.

CLIMIT er involvert i denne nye satsingen gjennom SOLVit-programmet med bl.a. støtte til selve forsøksriggen. I tillegg deltar industrielle partnere som E.ON, Scottish Power og Statkraft.

Se pressemelding hos SINTEF/NTNU (Kronprins Haakon åpner SINTEFs nye forskningsanlegg for CO2-fangst)

​​​


 

 


CLIMIT © 2019