​​

CLIMIT-programmet gir ​økonomisk støtte til utvikling av teknologi for CO2-håndtering.

 

 

Kan simulere hvordan CO2 oppfører seg i skrå akvifererhttp://www.climit.no/no/kan-simulere-hvordan-co2-oppfører-seg-i-skrå-akvifererKan simulere hvordan CO2 oppfører seg i skrå akviferer2016-11-10T08:49:09Z
Havbunnsanlegg kan åpne for økt oljeutvinning og CO2-håndtering til havshttp://www.climit.no/no/havbunnsanlegg-kan-åpne-for-økt-oljeutvinning-og-co2-håndtering-til-havsHavbunnsanlegg kan åpne for økt oljeutvinning og CO2-håndtering til havs2016-11-10T08:08:38Z
GE gjør forbedringer på teknologi for CO2-fangsthttp://www.climit.no/no/gjør-forbedringer-på-karbonfangstteknologiGE gjør forbedringer på teknologi for CO2-fangst2016-09-25T15:03:11Z

 

 

Møte i ProgramstyretMøte i Programstyret2017-10-10T22:00:00Z
Møte i ProgramstyretMøte i Programstyret2017-12-12T23:00:00Z

 

 

Open source simulation tools for field-scale CO2 storage and CO2-EOR studieshttp://www.climit.no/no/open-source-simulation-tools-for-field-scale-co2-storage-and-co2-eor-studiesOpen source simulation tools for field-scale CO2 storage and CO2-EOR studies2017-08-11T13:57:10ZSupported by CLIMIT, researchers at IRIS, Sintef and Statoil have created a new simulator tailored for CO2 storage and CO2-EOR studies.
IEAGHG ExCo besøkte Quest-prosjektet http://www.climit.no/no/ieaghg-exco-møte-i-canadaIEAGHG ExCo besøkte Quest-prosjektet 2017-06-20T13:42:56ZIEAGHG executive committee besøkte Quest-prosjektet i forbindelse med sitt møte i Edmonton, Canada i mai.
Norsk CCS-satsning presentert i Abu Dhabihttp://www.climit.no/no/referat-fra-cslf-møte-i-abu-dhabiNorsk CCS-satsning presentert i Abu Dhabi2017-06-16T06:44:32ZTCM og Norges ambisiøse CCS-planer og internasjonale samarbeid ble presentert på Carbon Sequestration Leadership Forum-møtet i Abu Dhabi nylig.
CLIMIT FoU-porteføljehttp://www.climit.no/no/climit-fou-portefølje-2CLIMIT FoU-portefølje2017-06-08T18:43:45ZDet er publisert en ny utlysning på CLIMIT-FoU og aktører som ønsker å sende inn en søknad bør ha kjennskap til hva det forskes på i pågående prosjekter. Artikkelen nedenfor gir en god oversikt.
Stor utlysning til nye prosjekter innen CO2-håndteringhttp://www.climit.no/no/stor-utlysning-til-nye-prosjekter-innen-co2-håndteringStor utlysning til nye prosjekter innen CO2-håndtering2017-05-16T08:55:21ZCLIMIT lyser ut 89 millioner kroner til nye prosjekter innen CO2-håndtering med oppstart i 2018. Søknadsfristen er 6. september for forskningsmiljøene og 11. oktober for næringslivet.

​Ny programplan 2017-2022

Ny programplan for CLIMIT setter fokus på fullskala realisering og fremtidige mer kostnadseffektive løsninger:

CLIMITs hovedmål, gitt i mandatet fra departementet, er: Å bidra til å utvikle teknologi og løsninger for CO2-håndtering

CLIMIT skal støtte teknologiutvikling innen områder der Norge har nasjonale fortrinn som kan utnyttes til beste for CO2-håndtering. Norges lange tradisjoner innen industriell teknologi-utvikling og sterke kunnskapsinstitusjoner må videreutvikles i et bredt internasjonalt samarbeid for at norsk innsats for CO2-håndtering skal lykkes.

Programmets satsingsområder og resultatmål peker på drivere som er viktige for å gi retning og øke tempoet i teknologiutviklingen. Prosjektene som støttes av CLIMIT må bidra innenfor ett eller flere av satsingsområdene:

A. Tidlig fullskala CO2-verdikjede i Europa

B. Storskala lagring av CO2 på norsk sokkel i Nordsjøen

C. Fremtidige løsninger for CO2-håndtering

For hvert av satsingsområdene er det utviklet resultatmål som CLIMIT skal bidra til å oppnå i programplanperioden.

Søknader til CLIMIT blir vurdert i forhold til de mål som er satt opp for programmet.

For mer informasjon (.pdf).


CLIMIT © 2017