​​

CLIMIT-programmet gir ​økonomisk støtte til utvikling av teknologi for CO2-håndtering.

 

 

Monitoring of CO2 Storages Using Microseismicity and 4D Seismic Modellinghttp://www.climit.no/no/Sider/Monitoring-of-CO2-Storages-Using-Microseismicity-and-4D-Seismic-Modelling.aspxMonitoring of CO2 Storages Using Microseismicity and 4D Seismic Modelling2014-05-27T16:21:09Z
Simulerer hvordan CO2 oppfører seg når trykk og strømning endreshttp://www.climit.no/no/Sider/Simulerer-oppførselen-til-CO2-under-varierende-forhold-.aspxSimulerer hvordan CO2 oppfører seg når trykk og strømning endres2014-05-16T10:49:50Z
Kabelsystem overvåker CO2-utslipp på havbunnenhttp://www.climit.no/no/Sider/Kabelsystem-overvåker-CO2-utslipp-på-havbunnen.aspxKabelsystem overvåker CO2-utslipp på havbunnen2014-03-31T15:27:59Z

 

 

CLIMIT Summit 2015http://www.climit.no/no/Sider/CLIMIT-SUMMIT-2015.aspx, http://www.climit.no/no/Sider/CLIMIT-SUMMIT-2015.aspxCLIMIT Summit 20152015-02-24T06:00:00Z

 

 

Ukas viktigste nyheter om CO2-håndteringhttp://www.climit.no/no/Sider/Ukas-viktigste-nyheter-om-CO2-handtering0704-6704.aspxUkas viktigste nyheter om CO2-håndtering2014-07-04T09:34:30ZLes et utdrag av nasjonale og internasjonale nyhetsklipp om CO2-håndtering som er samlet inn i løpet av den siste uka (fra Gassnova SF).
Studietur til Nederland åpner for nytt samarbeidhttp://www.climit.no/no/Sider/Studietur-til-Nederland-åpner-for-nytt-samarbeid.aspxStudietur til Nederland åpner for nytt samarbeid2014-06-23T07:25:59ZProgramstyret i CLIMIT fikk ny innsikt på sin studietur til Nederland i begynnelsen av juni. Flere av de mange kontaktene vil bli fulgt opp.
På vei mot standarder for CO2-håndteringhttp://www.climit.no/no/Sider/På-vei-mot-standarder-for-CO2-håndtering.aspxPå vei mot standarder for CO2-håndtering2014-06-23T07:08:50ZAlle deler av verdikjeden for CO2-håndtering vil bli dekket av internasjonale standarder innen fire-fem år. Et nitidig arbeid er i gang, der CLIMITs Niels Peter Christensen og Standard Norge har viktige roller.
Workshop om økt oljeutvinning med CO2 (CO2-EOR)http://www.climit.no/no/Sider/Workshop-om-økt-oljeutvinning-med-CO2-(CO2-EOR).aspxWorkshop om økt oljeutvinning med CO2 (CO2-EOR)2014-06-20T10:50:43ZCLIMIT-sekretariatet arrangerte 7. mai en workshop om CO2-EOR sammen med OG21, Olje- og energidepartementets strategiorgan for olje- og gassektoren.
Internasjonal status for CO2-håndteringhttp://www.climit.no/no/Sider/Internasjonal-status-for-CO2-håndtering.aspxInternasjonal status for CO2-håndtering2014-06-20T10:38:01ZLes om EUs nye energi- og klimamål, IEAs teknologiperspektiv, Storbritannias potensial for reduksjon av industriutslipp av CO2 og GCCSI og Societe Generals analyse av finansiering av CO2-håndteringsprosjekter.

​Har du en lovende CCS-idé?

CLIMIT-programmet vil med dette sette søkelyset på raskere å få løftet lovende CCS-ideer frem mot pilot og demofase med en egen utlysning i 2014. Søker kan bevilges inntil 200 000 NOK.

For mer informasjon


lld@gassnova.no

CLIMIT © 2014