​​

CLIMIT-programmet gir ​økonomisk støtte til utvikling av teknologi for CO2-håndtering.

 

 

Kan simulere hvordan CO2 oppfører seg i skrå akvifererhttp://www.climit.no/no/kan-simulere-hvordan-co2-oppfører-seg-i-skrå-akvifererKan simulere hvordan CO2 oppfører seg i skrå akviferer2016-11-10T08:49:09Z
Havbunnsanlegg kan åpne for økt oljeutvinning og CO2-håndtering til havshttp://www.climit.no/no/havbunnsanlegg-kan-åpne-for-økt-oljeutvinning-og-co2-håndtering-til-havsHavbunnsanlegg kan åpne for økt oljeutvinning og CO2-håndtering til havs2016-11-10T08:08:38Z
GE gjør forbedringer på teknologi for CO2-fangsthttp://www.climit.no/no/gjør-forbedringer-på-karbonfangstteknologiGE gjør forbedringer på teknologi for CO2-fangst2016-09-25T15:03:11Z

 

 

 

 

CLIMIT-programmet støtter 14 nye prosjekterhttp://www.climit.no/no/climit-programmet-støtter-14-nye-prosjekterCLIMIT-programmet støtter 14 nye prosjekter2018-01-16T14:16:48ZProgramstyret for CLIMIT vedtok nylig støtte til 14 nye prosjekter. Konkurransen har vært hard og det er kun midler til å støtte de aller beste søknadene. De nye prosjektene støttes med til sammen over 92 millioner kroner.
CLIMIT-prosjekt omtalt i Carbon Capture Journalhttp://www.climit.no/no/climit-prosjekt-omtalt-i-carbon-capture-journalCLIMIT-prosjekt omtalt i Carbon Capture Journal2017-12-10T09:58:43ZCLIMIT-støttet prosjekt omtalt i Carbon Capture Journal. Gjennom et samarbeid mellom CMC Research Institutes i Canada og SINTEF Petroleum Research i Norge er det utviklet en ny metode for overvåking av CO2 i geologiske lagre.
Stor interesse fra næringslivet for FoU-prosjekterhttp://www.climit.no/no/stor-interesse-fra-næringslivet-for-fou-prosjekterStor interesse fra næringslivet for FoU-prosjekter2017-11-30T08:54:33ZCLIMIT-programmet behandler denne høsten sju søknader fra næringslivet til årets utlysning av innovasjonsprosjekter. Dette er flere enn på mange år.
€ 38 million to eight transnational CCS projects http://www.climit.no/no/act-funds-eight-transnational-ccs-projects€ 38 million to eight transnational CCS projects 2017-11-16T09:49:21ZThe Norwegian-led European Research Area Network initiative "ACT - Accelerating CCS technologies" has selected 8 high quality transnational projects for a total funding of € 38 million.
Ingen "showstoppers" knyttet til CO2-fangst fra oljeraffinerierhttp://www.climit.no/no/ingen-"showstoppers"-knyttet-til-co2-fangst-fra-oljeraffinerierIngen "showstoppers" knyttet til CO2-fangst fra oljeraffinerier2017-11-15T11:45:04ZReCap-prosjektet har studert tekniske alternativer og kostnadsbildet knyttet til CO2-fangst fra moderne oljeraffinerier, og ikke funnet noen fundamentale hindre for implementering.

​Ny programplan 2017-2022

Ny programplan for CLIMIT setter fokus på fullskala realisering og fremtidige mer kostnadseffektive løsninger:

CLIMITs hovedmål, gitt i mandatet fra departementet, er: Å bidra til å utvikle teknologi og løsninger for CO2-håndtering

CLIMIT skal støtte teknologiutvikling innen områder der Norge har nasjonale fortrinn som kan utnyttes til beste for CO2-håndtering. Norges lange tradisjoner innen industriell teknologi-utvikling og sterke kunnskapsinstitusjoner må videreutvikles i et bredt internasjonalt samarbeid for at norsk innsats for CO2-håndtering skal lykkes.

Programmets satsingsområder og resultatmål peker på drivere som er viktige for å gi retning og øke tempoet i teknologiutviklingen. Prosjektene som støttes av CLIMIT må bidra innenfor ett eller flere av satsingsområdene:

A. Tidlig fullskala CO2-verdikjede i Europa

B. Storskala lagring av CO2 på norsk sokkel i Nordsjøen

C. Fremtidige løsninger for CO2-håndtering

For hvert av satsingsområdene er det utviklet resultatmål som CLIMIT skal bidra til å oppnå i programplanperioden.

Søknader til CLIMIT blir vurdert i forhold til de mål som er satt opp for programmet.

For mer informasjon (.pdf).


CLIMIT © 2017