​​

CLIMIT-programmet gir ​økonomisk støtte til utvikling av teknologi for CO2-håndtering.

 

 

Industribedrifter i Nordland starter CO2-fangststudie http://www.climit.no/no/industribedrifter-i-nordland-starter-co2-fangststudieIndustribedrifter i Nordland starter CO2-fangststudie 2018-06-21T11:34:21ZProsessindustrien i Nordland samler seg nå i et felles arbeid med CO2-håndtering og er innvilget seks millioner i støtte fra Gassnovas CLIMIT-Demo program.


 

 

Internasjonal pris til CLIMIT-støttet CCS-prosjekthttp://www.climit.no/no/climit-støttet-prosjekt-får-internasjonal-anerkjennelseInternasjonal pris til CLIMIT-støttet CCS-prosjekt2018-07-03T13:20:24ZProsjektet til 93 millioner kroner som klargjorde hvilke teknologier som egner seg for sementfabrikker, ble nylig anerkjent av ministerforumet CSLF.
Viktig Gassnova-input i ny internasjonal CCS-rapporthttp://www.climit.no/no/viktig-gassnova-input-i-ny-internasjonal-ccs-rapportViktig Gassnova-input i ny internasjonal CCS-rapport2018-06-08T07:32:02ZRapporten, som er et resultat av en større CCUS workshop i USA i fjor, peker på muligheter for raskere implementering av CCUS i kraftanlegg og industri-intensiv industri.
Sikker overvåking av CO2-lagringhttp://www.climit.no/no/sikker-overvåking-av-co2-lagringSikker overvåking av CO2-lagring2018-06-04T11:45:29ZKarbonfangst og lagring av CO2 (CCS) er viktig for å redusere utslipp av CO2 til atmosfæren, og dermed nå oppsatte klimamål. Et nytt prosjekt, som ledes av NGI, skal finne optimale metoder for å overvåke lagringen av karbon i undergrunnen.
USA blir med i ACT-samarbeidethttp://www.climit.no/no/biltateralt-ccs-møte-ble-en-suksessUSA blir med i ACT-samarbeidet2018-06-04T11:15:33ZUSA har bestemt seg for å være med i ACT (Accelerating CCS Technologies). Det annonserte lederen for USAs delegasjon, Steve Winberg på et bilateralt møte mellom USA og Norge innen CO2-håndtering.
Stadig flere forskningsprosjekter fortsetter som demoprosjekterhttp://www.climit.no/no/climit-årsmeldingStadig flere forskningsprosjekter fortsetter som demoprosjekter2018-05-31T08:10:34ZDen nye årsmeldingen fra CLIMIT inneholder bred omtale av noen av de mange spennende og relevante CCS-prosjektene som mottar støtte fra CLIMIT forskningsprogrammet i regi av Gassnova og Forskningsrådet.

 

 

Programstyremøte 4Programstyremøte 42018-10-16T22:00:00Z
Programstyremøte 5Programstyremøte 52018-12-12T23:00:00Z


CLIMIT © 2017