​​

CLIMIT-programmet gir ​økonomisk støtte til utvikling av teknologi for CO2-håndtering.

 

 

Kan simulere hvordan CO2 oppfører seg i skrå akvifererhttp://www.climit.no/no/kan-simulere-hvordan-co2-oppfører-seg-i-skrå-akvifererKan simulere hvordan CO2 oppfører seg i skrå akviferer2016-11-10T08:49:09Z
Havbunnsanlegg kan åpne for økt oljeutvinning og CO2-håndtering til havshttp://www.climit.no/no/havbunnsanlegg-kan-åpne-for-økt-oljeutvinning-og-co2-håndtering-til-havsHavbunnsanlegg kan åpne for økt oljeutvinning og CO2-håndtering til havs2016-11-10T08:08:38Z
GE gjør forbedringer på teknologi for CO2-fangsthttp://www.climit.no/no/gjør-forbedringer-på-karbonfangstteknologiGE gjør forbedringer på teknologi for CO2-fangst2016-09-25T15:03:11Z

 

 

Møte i ProgramstyretMøte i Programstyret2017-12-12T23:00:00Z

 

 

New Report: CCS deployment in the context of regional developments http://www.climit.no/no/new-report-ccs-deployment-in-the-context-of-regional-developmentsNew Report: CCS deployment in the context of regional developments 2017-10-04T10:08:35ZThis study characterises key countries and regions worldwide where CCS could play an important role in mitigation efforts, based on national circumstances and priorities.
Avslutningsrapport fra CARBOMAG-prosjektethttp://www.climit.no/no/avslutningsrapport-fra-carbomag-prosjektetAvslutningsrapport fra CARBOMAG-prosjektet2017-10-04T07:59:47ZDet Climit FOU-støttede CARBOMAG-prosjektet er nå avsluttet og du finner mer informasjon om resultatene her.
Nye interessante IEAGHG-rapporterhttp://www.climit.no/no/nye-interessante-ieaghg-rapporterNye interessante IEAGHG-rapporter2017-09-27T08:25:19ZIEAGHG har kommet med noen nye interessante rapporter om det CLIMIT-støttede Recap-prosjektet og CO2-migrasjon.
Ny teknologi kan gi mer kostnadseffektiv CO2-fangsthttp://www.climit.no/no/ny-teknologi-kan-gi-mer-kostnadseffektiv-co2-fangstNy teknologi kan gi mer kostnadseffektiv CO2-fangst2017-09-13T12:34:56Z"A Swing Adsorption Reactor Cluster" (SARC) er en adsorpsjonsbasert post-combustion teknologi som tar sikte på å minimere energikostnaden (energy penalty) ved CO2-fangst.
Rapporter fra IEAGHGhttp://www.climit.no/no/rapporter-fra-ieaghgRapporter fra IEAGHG2017-09-05T07:20:56ZDet er kommet et par interessante rapporter fra IEAGHG som det er verd å se på. Disse fokuserer mer på ikke-teknologiske aspekter rundt implementering av CO2-håndtering.

​Ny programplan 2017-2022

Ny programplan for CLIMIT setter fokus på fullskala realisering og fremtidige mer kostnadseffektive løsninger:

CLIMITs hovedmål, gitt i mandatet fra departementet, er: Å bidra til å utvikle teknologi og løsninger for CO2-håndtering

CLIMIT skal støtte teknologiutvikling innen områder der Norge har nasjonale fortrinn som kan utnyttes til beste for CO2-håndtering. Norges lange tradisjoner innen industriell teknologi-utvikling og sterke kunnskapsinstitusjoner må videreutvikles i et bredt internasjonalt samarbeid for at norsk innsats for CO2-håndtering skal lykkes.

Programmets satsingsområder og resultatmål peker på drivere som er viktige for å gi retning og øke tempoet i teknologiutviklingen. Prosjektene som støttes av CLIMIT må bidra innenfor ett eller flere av satsingsområdene:

A. Tidlig fullskala CO2-verdikjede i Europa

B. Storskala lagring av CO2 på norsk sokkel i Nordsjøen

C. Fremtidige løsninger for CO2-håndtering

For hvert av satsingsområdene er det utviklet resultatmål som CLIMIT skal bidra til å oppnå i programplanperioden.

Søknader til CLIMIT blir vurdert i forhold til de mål som er satt opp for programmet.

For mer informasjon (.pdf).


CLIMIT © 2017