​​

CLIMIT-programmet gir ​økonomisk støtte til utvikling av teknologi for CO2-håndtering.

 

 

Kan simulere hvordan CO2 oppfører seg i skrå akvifererhttp://www.climit.no/no/kan-simulere-hvordan-co2-oppfører-seg-i-skrå-akvifererKan simulere hvordan CO2 oppfører seg i skrå akviferer2016-11-10T08:49:09Z
Havbunnsanlegg kan åpne for økt oljeutvinning og CO2-håndtering til havshttp://www.climit.no/no/havbunnsanlegg-kan-åpne-for-økt-oljeutvinning-og-co2-håndtering-til-havsHavbunnsanlegg kan åpne for økt oljeutvinning og CO2-håndtering til havs2016-11-10T08:08:38Z
GE gjør forbedringer på teknologi for CO2-fangsthttp://www.climit.no/no/gjør-forbedringer-på-karbonfangstteknologiGE gjør forbedringer på teknologi for CO2-fangst2016-09-25T15:03:11Z

 

 

Møte i ProgramstyretMøte i Programstyret2017-06-07T22:00:00Z
Møte i ProgramstyretMøte i Programstyret2017-10-10T22:00:00Z
Møte i ProgramstyretMøte i Programstyret2017-12-12T23:00:00Z

 

 

Stor utlysning til nye prosjekter innen CO2-håndteringhttp://www.climit.no/no/stor-utlysning-til-nye-prosjekter-innen-co2-håndteringStor utlysning til nye prosjekter innen CO2-håndtering2017-05-16T08:55:21ZCLIMIT lyser ut 89 millioner kroner til nye prosjekter innen CO2-håndtering med oppstart i 2018. Søknadsfristen er 6. september for forskningsmiljøene og 11. oktober for næringslivet.
Ny programplan 2017-2022http://www.climit.no/no/ny-programplan-2017-2022Ny programplan 2017-20222017-03-31T07:32:53ZNy programplan for CLIMIT setter fokus på fullskala realisering og fremtidige mer kostnadseffektive løsninger: CLIMITs hovedmål, gitt i mandatet fra Olje- og energidepartementet, er: Å bidra til å utvikle teknologi og løsninger for CO2-håndtering
Internasjonal koalisjon bak forestående testkampanje på Tiller og Mongstad http://www.climit.no/no/internasjonal-koalisjon-bak-forestående-testkampanje-på-tiller-og-mongstadInternasjonal koalisjon bak forestående testkampanje på Tiller og Mongstad 2017-03-08T09:06:11ZNoen av de mest innflytelsesrike aktørene innen karbonfangstbransjen (CCS); SINTEF, NTNU, Engie, Road, Uniper, TNO og TCM har etablert nytt samarbeidsprosjekt for å utvikle ny teknologiske løsninger.
Rekordinteresse for klimarelatert konferanse i Oslohttp://www.climit.no/no/rekordinteresse-for-klimarelatert-konferanse-i-osloRekordinteresse for klimarelatert konferanse i Oslo2017-03-07T08:29:55ZVerdens fremste forskere innen karbonfangst, -transport og -lagring (CCS) er i dag samlet på Soria Moria hotell og konferansesenter i Oslo. Konferansen er fullbooket, og det er satt opp venteliste for å kunne delta.
Fire nye rapporter fra IEAGHGhttp://www.climit.no/no/fire-nye-rapporter-fra-ieaghgFire nye rapporter fra IEAGHG2017-03-01T18:34:05ZDet er gitt ut fire nye rapporter fra IEAGHG. På den engelske siden til CLIMIT vil du finne en omtale av de fire rapportene fra IEAGHG.

​Ny programplan 2017-2022

Ny programplan for CLIMIT setter fokus på fullskala realisering og fremtidige mer kostnadseffektive løsninger:

CLIMITs hovedmål, gitt i mandatet fra departementet, er: Å bidra til å utvikle teknologi og løsninger for CO2-håndtering

CLIMIT skal støtte teknologiutvikling innen områder der Norge har nasjonale fortrinn som kan utnyttes til beste for CO2-håndtering. Norges lange tradisjoner innen industriell teknologi-utvikling og sterke kunnskapsinstitusjoner må videreutvikles i et bredt internasjonalt samarbeid for at norsk innsats for CO2-håndtering skal lykkes.

Programmets satsingsområder og resultatmål peker på drivere som er viktige for å gi retning og øke tempoet i teknologiutviklingen. Prosjektene som støttes av CLIMIT må bidra innenfor ett eller flere av satsingsområdene:

A. Tidlig fullskala CO2-verdikjede i Europa

B. Storskala lagring av CO2 på norsk sokkel i Nordsjøen

C. Fremtidige løsninger for CO2-håndtering

For hvert av satsingsområdene er det utviklet resultatmål som CLIMIT skal bidra til å oppnå i programplanperioden.

Søknader til CLIMIT blir vurdert i forhold til de mål som er satt opp for programmet.

For mer informasjon (.pdf).


CLIMIT © 2017