​​

CLIMIT-programmet gir ​økonomisk støtte til utvikling av teknologi for CO2-håndtering.

 

 

Utvikler spesialmaterialer som kan fange CO2http://www.climit.no/no/utvikler-spesialmaterialer-som-kan-fange-co2Utvikler spesialmaterialer som kan fange CO22018-10-01T14:28:12ZDen vanligste teknologien for fangst av CO2 fra røykgass er bruk av aminer. Dette er imidlertid en energikrevende prosess. SINTEF utvikler materialer som kan fange CO2 med adsorbsjon.


 

 

Ny rapport: CLIMIT-demo er et godt klimatiltakhttp://www.climit.no/no/ny-rapport-climit-demo-er-et-godt-klimatiltakNy rapport: CLIMIT-demo er et godt klimatiltak2018-09-12T06:32:43ZAv 41 vurderte støtteordninger, anbefales CLIMIT-demo som et av 13 gode klimatiltak som bør videreføres. CLIMIT er et forskningsprogram i regi av Forskningsrådet og Gassnova SF.
Støtteutlysning til deltakelse som ekspert i ISO/ TC 265http://www.climit.no/no/støtteutlyning-til-deltakelse-som-ekspert-i-iso-tc-265Støtteutlysning til deltakelse som ekspert i ISO/ TC 2652018-09-06T14:04:54ZDet kan søkes om støtte fra CLIMIT-Demo til prosjekter som omfatter deltagelse som faglig ekspert i det internasjonale standardiseringsarbeidet for CCS (ISO-TC 265).
Nye rapporter fra IEAGHGhttp://www.climit.no/no/nye-rapporter-fra-ieaghgNye rapporter fra IEAGHG2018-08-24T12:45:45ZDet er kommet flere interessante rapporter fra IEAGHG, blant annet angående økonomiske og forretningsmessige vurderinger for CO2-håndtering ved industri-klustere.
Internasjonal pris til CLIMIT-støttet CCS-prosjekthttp://www.climit.no/no/climit-støttet-prosjekt-får-internasjonal-anerkjennelseInternasjonal pris til CLIMIT-støttet CCS-prosjekt2018-07-03T13:20:24ZProsjektet til 93 millioner kroner som klargjorde hvilke teknologier som egner seg for sementfabrikker, ble nylig anerkjent av ministerforumet CSLF.
Viktig Gassnova-input i ny internasjonal CCS-rapporthttp://www.climit.no/no/viktig-gassnova-input-i-ny-internasjonal-ccs-rapportViktig Gassnova-input i ny internasjonal CCS-rapport2018-06-08T07:32:02ZRapporten, som er et resultat av en større CCUS workshop i USA i fjor, peker på muligheter for raskere implementering av CCUS i kraftanlegg og industri-intensiv industri.

 

 

Programstyremøte 5Programstyremøte 52018-12-12T23:00:00Z


CLIMIT © 2017